Skip to main content

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng*Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại địch COVID-19 *

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng 03 tỉnh năm 2021-2022.

         Ngày 17/02/2023, tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên, Sở Nông nghiệp và PTNT 03 tỉnh Thái Nguyên - Lạng Sơn - Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và PTNT 03 tỉnh trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2021, 2022. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở NN&PTNT, đại diện lãnh đạo các Chi cục Kiểm lâm, lãnh đạo các Phòng chuyên môn, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR, một số Hạt Kiểm lâm khu vực giáp ranh của ba tỉnh Thái Nguyên - Lạng Sơn - Bắc Kạn.

 

Toàn cảnh Hội nghị

         Tại Hội nghị, thay mặt đơn vị chủ trì Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên báo cáo đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và PTNT 03 tỉnh trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm (2021, 2022).

       Theo đó các Chi cục Kiểm lâm, Ban quản lý rừng của các tỉnh đã chủ động tham mưu cho chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về lâm nghiệp; tăng cường tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát,…xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn quản lý, trong đó quan tâm công tác phối hợp đối với các khu rừng giáp ranh giữa 3 tỉnh. Các Hạt Kiểm lâm giáp ranh đã có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi thông tin, kiểm tra, truy quét, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp.

      Trong 02 năm 2021,2022 đã tổ chức trên 60 cuộc phối hợp tuần tra, kiểm tra rừng khu vực giáp ranh; ngăn chặn, bắt giữ, xử lý 47 vụ vi phạm (xử lý hình sự: 05 vụ; xử lý vi phạm hành chính 42 vụ). Tăng cường công tác tuyên truyền với 213 hội nghị, cuộc họp với trên 10.000 lượt người tham gia; phát 1.810 tờ rơi, xây dựng 04 phóng sự, tuyên truyền lưu động 37 cuộc;... Các khu vực rừng giáp ranh giữa 03 tỉnh không xảy ra điểm nóng, không xảy ra cháy rừng, số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp đã giảm, giữ vững và duy trì ổn định diện tích rừng hiện có trên địa bàn của mỗi tỉnh.

      Trên cơ sở kết quả thực hiện quy chế phối hợp hội nghị tiến hành thảo luận với nhiều ý kiến tham gia. Nội dung thảo luận tập trung vào những kết quả đạt được của công tác phối hợp; chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc và cách làm của các tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đặc biệt về công tác sử dụng và phát triển rừng. Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT 03 tỉnh đã phát biểu chỉ đạo và thống nhất về phương hướng hoạt động phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trong thời gian tiếp theo.

      Kết thúc Hội nghị, Sở NN&PTNT tỉnh Thái Nguyên thực hiện bàn giao công tác chủ trì thực hiện Quy chế phối hợp 03 tỉnh trong năm 2023 cho Sở NN&PTNT tỉnh Lạng Sơn.

Ảnh: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên bàn giao công tác

chủ trì QCPH năm 2023 cho Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn

 

 

 

Tác giả: Nông Thùy Nhung,

Phòng Thanh tra – Pháp chế, Chi cục Kiểm lâm