Skip to main content
Kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021)
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

         Ngày 14/6/2021 Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.  Dự và chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu Sở Nông nghiệp và PTNT có đồng chí Lý Việt Hưng- Giám đốc Sở, lãnh đạo phòng ban, đơn vị trực thuộc, Lãnh đạo VP điều phối XDNTM; Điểm cầu các huyện, thành phố gồm đại diện Lãnh đạo UBND, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm và một số công ty sản xuất, kinh doanh và dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

 

         Tại Hội nghị các Đại biểu tập trung vào các vấn đề về tình hình sản xuất, chế biến, tiêu thụ, giá các loạinông sản trong tình hình dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là đối vớicác loại sản phẩm nông sản vào vụ thu hoạch và chuẩn bị thu hoạch (năng xuất, sản lượng, chất lượng); Công tác chuẩn bị vật tư nông nghiệp, giống cho sản xuất vụ mùa 2021, tiến độ gieo mạlúa mùa sớm; Tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; kết quả công tác tiêm phòng; Tiến độ trồng rừng mới. 

          Đồng thời thảo luận để  đưa ra các giải pháp nhằm phòng, chống hạn hán, thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trên địa bàn năm 2021; tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong xây dựng nông thôn mới, thẩm định các sản phẩm OCOP năm 2021, cấp  mã  số vùng  trồng  thạch đen (huyện Tràng Định, Văn Lãng, Bình Gia) và một số nhiệm vụ trọng tâm khác của ngành.

           Trong 6 tháng đầu năm 2021 mặc dù có những khó khăn như đại dịch Covid-19, thời tiết xấu ảnh hưởng đến việc triển khai công tác của ngành nhưng  kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm vẫn đạt ở mức cao cụ thể như: Tổng diện tích gieo trồng  vụ Đông – Xuân đạt 48.897,62 ha đạt 99,49% so với kế hoạch, bằng 101,49% so với cùng kỳ; Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 151,65 nghìn tấn, đạt 96,99% kế hoạch, bằng 98,69 % so với cùng kỳ; Đàn trâu có 78.981 con, bằng  97,71% so với cùng kỳ; Đàn bò: Ước có 33.605 con, tăng 2,77% so với cùng kỳ; Diện tích nuôi thủy sản ước 1.285 ha, đạt 101,9% kế hoạch năm, sản lượng ước đạt 824 tấn; Bảo vệ rừng: khoán bảo vệ rừng 67.208,0 ha, đạt 100 % kế hoạch; Chăm  sóc rừng: 21.800,0 ha đạt 100% kế hoạch; Khoanh nuôi tái sinh tự nhiên: 70,7 ha đạt 100 % kế hoạch....

                Các công tác khác như: Công tác quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản; Nước sạch và vệ sinh môi trường nông, công tác phối hợp xử lý động vật và sản phẩm động vật nhập lậu được tăng cường thực hiện, thường xuyên; Công tác tiêm phòng: được tập trung triển khai tiêm phòng những vùng chăn nuôi trọng điểm; Công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn vệ sinh thực phẩm được tăng cường; công tác giám sát, dự tính, dự báo dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi nhằm phát hiện và xử lý kịp thời; công tác quản lý, bảo vệ phát triển tài nguyên rừng thực hiện có hiệu quả....

 

             Trong thời gian tới Sở tiếp tục chủ động, tích cực tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, văn bản cụ thể hóa các chủ trương của chính phủ, Bộ ngành Trung ương về phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới kịp thời, hiệu quả; Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, Thành phố tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch UBND tỉnh giao thực hiện tại Quyết định số 382a/QĐ-UBND ngày 24/01/2021 của UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2021 và các chỉ tiêu Kế hoạch về triển nông nghiệp, nông thôn năm 2021. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Đồng thời xây dựng kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn năm 2022 và thực hiện nghiêm túc hiệu quả công tác phòng, chống dịch  COVID-19.

 

Tô Trường- VP Sở