Skip to main content

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2021 Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021,  chiều ngày 13/9/2021 Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2021.

Tham dự Hội nghị, tại điểm cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có các đồng chí Lãnh đạo Sở, trưởng các phòng, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở, đại diện Lãnh đạo Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh. Tại điểm cầu các huyện, thành phố gồm: Trưởng các phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng Kinh tế, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp; Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm, công chức, viên chức thuộc Phòng Nông nghiệp và PTNT, Hạt Kiểm lâm, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp và đại diện Lãnh đạo một số công ty sản xuất, kinh doanh và dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

 

Đại biểu tại điểm cầu Sở Nông nghiệp và PTTN Lạng Sơn

Tại hội nghị các đại biểu được nghe báo cáo một số nội dung trọng tâm như: Tình hình sản xuất, chế biến, tiêu thụ, giá các loại nông sản trong tình hình dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là đối với các loại sản phẩm nông sản vào vụ thu hoạch và chuẩn bị thu hoạch (năng xuất, sản lượng, chất lượng). Báo cáo Đánh giá kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm đồng thời nêu lên những khó khăn, vướng mắc, những đề xuất, kiến nghị và đưa ra các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2021.

 

 

Đại biểu tại điểm cầu các huyện, thành phố

Trong 9 tháng đầu năm 2021 mặc dù có những khó khăn như bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thời tiết xấu ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai công tác của ngành cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 9 tháng đầu năm của ngành vẫn đạt được những kết quả cao như: Tổng diện tích gieo trồng các loại cây trồng nông  nghiệp là 93.853 ha bằng  99,4% so cùng kỳ, bằng  97,4% so với kế hoạch năm; đàn trâu: 76.892 con; Đàn bò: 33.490 con, tăng 0,3% so với cùng kỳ; Đàn lợn: 115.851 con, tăng 13.6 % so với cùng kỳ; Đàn gia cầm: 5.176 nghìn con, tăng 3,1% so với cùng kỳ. Diện tích nuôi thủy sản ước 1.285 ha, đạt 102 % kế hoạch năm, sản lượng ước đạt 1.315 tấn, đạt 68,8% kế hoạch năm; khoán bảo vệ rừng 67.208,0 ha, đạt 100 % kế hoạch; Chăm sóc rừng: 21.800,0 ha đạt 100% kế hoạch; Khoanh nuôi tái sinh tự nhiên: 70,7 ha đạt 100 % kế hoạch....

Các công tác khác như: Công tác quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản; Nước sạch và vệ sinh môi trường nông, công tác phối hợp xử lý động vật và sản phẩm động vật nhập lậu; Công tác tiêm phòng, công tác giám sát, dự tính, dự báo dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được tăng cường thực hiện, thường xuyên; dịch vụ vật tư, giống cây trồng được cung ứng đầy đủ, giá cả ổn định đáp ứng được nhu cầu của người dân; việc ứng dụng khoa học, kỹ thuật, các quy trình sản xuất, đưa cây giống, con giống mới có năng suất cao vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp được quan tâm thực hiện có hiệu quả.

Trong 03 tháng cuối năm 2021 sở sẽ tiếp tục tham mưu trình UBND tỉnh xem xét các nội dung nhiệm vụ được giao tại Chương trình làm việc của UBND tỉnh năm 2021 tại chương trình số 01/CTr-UBND ngày 05/01/2021; tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu Kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2021 do UBND tỉnh giao. Tham mưu các văn bản chỉ đạo, cụ thể hóa các chủ trương của Chính phủ, Bộ ngành Trung ương kịp thời, hiệu quả. Thực hiện công tác kiểm tra, bám sát cơ sở, chủ động tham mưu điều hành, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Xây dựng báo cáo kết quả ngành năm 2021, triển khai kế hoach năm 2022 và thực hiện nghiêm túc hiệu quả công tác phòng, chống dịch  COVID-19.

Tô Trường- VP Sở