Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội thảo dự án Hợp phần 3 Cơ sở hạ tầng cho chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc Dự án BIIG1 - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện Kế hoạch số 60/KH-SNN ngày 15/6/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về tổ chức Hội thảo dự án Hợp phần 3 cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc dự án BIIG1 - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn năm 2022; Thông báo số 62/TB-SNN ngày 17/6/2022 Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn về việc kêu gọi đề xuất tham gia các tiểu Dự án qua các gói vốn cạnh tranh Hợp phần 3 Cơ sở hạ tầng cho chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc Dự án BIIG1 - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn.

Ngày 29/6/2022, Ban quản lý dự án Hợp phần 3 cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp (BQLDA HP3) tỉnh Lạng Sơn phối hợp cùng Uỷ ban nhân dân huyện Văn Quan và Viện nghiên cứu quy hoạch nông nghiệp nông thôn (Nhà tư vấn cung cấp dịch vụ nông nghiệp nông thôn (ARVC)) tổ chức Hội thảo Giới thiệu, tuyên truyền Dự án Hợp phần 3 cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc dự án BIIG1 - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn; Hướng dẫn Quy trình cấp vốn và thực hiện các gói vốn cạnh tranh năm 2022.

Về phía Sở Nông nghiệp và PTNT có đồng chí Nguyễn Phúc Đạt, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp &PTNT- Giám đốc Ban QLDA CSHT chuỗi giá trị nông nghiệp Tỉnh chủ trì cuộc Hội thảo, đại diện lãnh đạo các đơn vị, Chi cục trực thuộc Sở, các thành viên Ban quản lý Dự án Hợp phần 3 cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp;

Về phía huyện Văn Quan có đại diện lãnh đạo cấp uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND, UBMTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và các phòng, ban chuyên môn của huyện; đại diện lãnh đạo và công chức của 17/17 xã, thị trấn.

Cùng dự và phối hợp thực hiện có đại diện Nhà tài trợ ADB tại Việt Nam bà Khúc Thị Lan Hương, cán bộ dự án cấp cao; Lãnh đạo và các thành viên đơn vị tư vấn cung cấp dịch vụ ARVC.