Skip to main content

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng*Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại địch COVID-19 *

Số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ thư điện tử tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, phản ánh liên quan đến quá trình triển khai Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả

(Thông báo số 121/TB-SNN ngày 31/12/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

- Số điện thoại Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:02053.876.952; Email: sonnptnt@langson.gov.vn.

- Thời gian tiếp nhận qua điện thoại vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, tiếp nhận qua Email 24/24 giờ. Bắt đầu tiếp nhận từ ngày 01/01/2018.

- Khiếu nại, tố cáo, phản ánh được thể hiện dưới dạng văn bản, chữ Tiếng Việt (có dấu) hoặc gọi điện thoại trực tiếp; Nội dung phải rõ ràng, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cá nhân, tổ chức có khiếu nại, tố cáo, phản ánh phải cung cấp đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ./.