Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Cơ cấu tổ chức

Submitted by Ban biên tập Sở Nông nghiệp on 18 May 2018

BAN GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Lý Việt Hưng

Giám đốc

3.872.124

0912.327.424

2

Nguyễn Phúc Đạt

Phó Giám đốc

3.889.969

0913.555.891

3

Hoàng Văn Chiều

Phó Giám đốc

3.872.123

0918.195.889

4 Đinh Thị Thu Phó Giám đốc 3.879.666 0984.858.955

 

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Quang Hòa

Chánh văn phòng

3.876.951

0983.008.612

2

Phạm Thị Ninh

Phó Chánh văn phòng

3.870.353

0949.014.842

3

Bế Thanh Hòa

Phó Chánh văn phòng

3.892.688

0942.545.008

4

Tô Thu Trường

Văn thư

3.789.599

0915.585.070

5

Chu Minh Nghĩa

Bảo vệ

3.876.673

0363.955.830

6

Hứa Lê Giang

Bảo vệ

3.876.673

0967.814.898

 

 

 

 

 

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

 

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Mạnh Hùng

Trưởng phòng

3.876.949

0912.237.564

2

Nguyễn Văn Bình

Phó Trưởng phòng

nt

0982.261.556

 

 

 

 

 

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

 

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Đào Trọng Dũng

Trưởng phòng

3.871.010

0913.596.393

2

Nông Thị Dịp

Phó Trưởng phòng

3.874.391

0915.615.898

 

 

 

 

 

THANH TRA SỞ

 

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Vy Quang Kỷ

Chánh thanh tra

3.876.952

0982.909.934

 

 

 

 

 

PHÒNG THỦY SẢN - KỸ THUẬT TỔNG HỢP

 

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Phạm Thị Nga

Phó Trưởng phòng
(phụ trách)

3.872.436

0398.384.958

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

 

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Đào Văn Ánh

Phó Trưởng phòng
(phụ trách)

3.876.950

0915.035.822

 

 

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC: 

 

 

 

 

 

 

 

CHI CỤC THỦY LỢI

 

 

 

 

 

 

Địa chỉ: 160A, đường Nguyễn Du, Phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn

 

Số máy trực trong giờ: 02053.812.289

 

 

 

Fax: 02053.811.326

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Chu Văn Hải

Chi cục trưởng

3.814.739

0983.686.255

2

Đào Hữu Nghị

Phó chi cục trưởng

3.778.656

0913.058.671

3

Nông Văn Thiên

Phó trưởng phòng PCTT

3.812.700

0915.905.862

4

Phòng Quản lý công trình

 

3.819.929

 

5

Phòng HCTH

 

3.812.289

 

 

 

 

 

 

CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

 

 

 

 

 

Địa chỉ: 118, đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn

 

Số máy trực trong giờ: 02053.876.948

 

 

 

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Phạm Tuyến

Chi cục trưởng

3.891.186

0982.239.181

2

Phạm Duy Hùng

Phó chi cục trưởng

3.799.888

0977.404.786

3

Đặng Văn Hiến

Trưởng phòng CĐ & NNNT

3.876.948

0915.984.729

4

Vi Văn Diệu

Trưởng phòng HC-TH

3.891.168

0985.658.818

 

 

 

 

 

CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

 

 

 

 

 

 

Địa chỉ: 118, đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn

 

Số máy trực trong giờ: 0205.3.891.154

 

 

 

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Vũ Văn Thịnh

Chi cục trưởng

 

0988.984.234

2

Nguyễn Công Hà

Phó Chi cục trưởng

3.891.153

0913.862.616

3

Nguyễn Mạnh Hà

Phó Chi cục trưởng

3.772.888

0982.669.599

4

Nguyễn Anh Dũng

TP QLCL

 

0915.328.656

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y TỈNH LẠNG SƠN

 

 

 

 

 

 

Địa chỉ: 55 Yết Kiêu - phường Tam Thanh - TP. Lạng Sơn 

 

 

Số máy trực trong giờ: 0205.3.870.226

 

 

 

Fax: 0205.3.870.226

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Nam Hùng

Chi cục trưởng

3 710 230

0915 470 678

2

Đàm T Phương Mai

Trưởng phòng TC -HCTH

3 870 226

0975 688 989

3

Hoàng Thị Thanh

Trưởng phòng KD -KSGM

3 873 999

0985 512 037

4

Nguyễn Trường Nam

Trưởng phòng Thanh tra – Pháp chế

 

0982 175 518

5

Đỗ Tiến Đạt

Trưởng phòng Dịch tễ

3 711 969

0983 525 614

6

Nông Đại Thế

Phó phòng chẩn đoán XN

 

0832 320 666

7

Mã Văn Hoàng

Trạm trưởng

Trạm KD ĐV Hữu Lũng

3 829 668

0976.057.686

 

 

 

 

 

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT

 

 

 

 

 

 

Địa chỉ: 59 Yết Kiêu, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn

 

 

Số máy trực trong giờ: 02053 870 542

 

 

 

Fax: 02053 870 542 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Hoàng Thị Ái

Q. Chi cục trưởng

3868 126

0948 022 426

2

Sầm Ngọc Thanh

Phó chi cục trưởng

 

0912 207 072

3

Bùi Công Anh

Phụ trách

Phòng HCTH

3870 542

0913 128 696

4

Hoàng Văn Lợi

Phó Trưởng

Phòng  Kỹ thuật

3710 225

0949 009 169

5

Chu Văn Minh

Phụ trách

Phòng Thanh tra

3878 086

0912 540 271

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHI CỤC KIỂM LÂM

  

Địa chỉ: Số 24, đường Trần Hưng Đạo, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn

 

Số máy trực trong giờ: 02053.812.255

 

 

 

Fax: 02053.889.000 - 02053.812.324

 

 

 

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nông Văn Tuấn

Chi cục trưởng

3.810.920

0988.687.791

2

Hoàng Xuân Ngoan

Phó Chi cục trưởng

3.818.558

0913.556.010

3

Nguyễn Thị Kim Loan

Phó Chi cục trưởng

3.887.887

0919.239.356

4

Phòng hành chính tổng hợp

     
 

Trần Thu Hiền

Phó trưởng phòng
(phụ trách)

3.810.904

0982.536.352

 

Hà Tiến Dũng

Phó trưởng phòng

3.812.255

0913.077.349

5

Phòng TCTT và XDLL

     
 

Hoàng Thế Kỳ

Phó trưởng phòng

3.810.871

0916.786.956

6

Phòng thanh tra pháp chế

     
 

Lưu Minh Giang

Trưởng phòng

3.810.872

0984.394.088

 

Chu Văn Lợi

Phó trưởng phòng

3.810.661

0913.589.602

 

Nguyễn Mạnh Tuấn

Phó trưởng phòng

3.810.661

0903.414.339

7

Phòng QLBVR và BTTN

     
 

Nguyễn Thùy Linh

Tưởng phòng

3.812.628

0976.938.866

8

Phòng sử dụng và phát triển rừng

     
 

Vũ Quang Hưng

Trưởng phòng

3.890.161

0972.664.685

9

Đội kiểm lâm cơ động và PCCCR

     
 

Nguyễn Công Văn

Đội trưởng

3.810.663

0982.178.757

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hạt kiểm lâm các huyện, thành phố

 

 

 

 

 

STT

Tên Hạt

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Thành phố Lạng Sơn

 

 

 

 

Lương Long Hải

Hạt trưởng

3825.049

0915.675.388

2

Huyện Cao Lộc

 

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Ngà

Hạt trưởng

3861.485

0913.312.145

3

Huyện Lộc Bình

 

 

 

 

Nông Trường Giang

Hạt trưởng

3820.663

0977.315.888

4

Huyện Đình Lập

 

 

 

 

Phạm Công Phong

Hạt trưởng

 

0369.718.990

5

Huyện Chi Lăng

 

 

 

 

Nguyễn Bá Đoàn

Hạt trưởng

 

0912.961.869

6

Huyện Hữu Lũng

 

 

 

 

Phạm Tuyến

Hạt trưởng

3842.646

0972.125.888

7

Huyện Văn Quan

 

 

 

 

Hứa Nguyễn Hoàn

Hạt trưởng

 

0945.823.057

8

Huyện Bình Gia

 

 

 

 

Cao Xuân Cường

Hạt trưởng

3834.269

0949.217.596

9

Huyện Bắc Sơn

 

 

 

 

Hoàng Ngọc Dương

Hạt trưởng

3837.394

0947.815.868

10

Huyện Văn Lãng

 

 

 

 

Phạm Công Định

Hạt trưởng

3880.291

0982.749289

11

Huyện Tràng Định

 

 

 

 

Hoàng Ngọc Khôi

Hạt trưởng

3886.989

0987.627.888

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LẠNG SƠN

 

Địa chỉ: 98a, Ngô Quyền, Phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn 

 

 

Số máy trực trong giờ: 0205 3871 066

 

 

 

Fax: 02053 872 533

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Hoàng Văn Đảy

Giám đốc

 

0913 524 112

2 Dương Doãn Doanh Phó Giám đốc   0834.882.668

3

Phòng Hành chính - Tổng hợp

     
 

Nguyễn Mạnh Linh

Phó trưởng phòng

3717 726

0987 459 275

4

Phòng Kế hoạch Kỹ thuật

     
 

Lý Văn Đạo

Trưởng phòng

3875 996

0984 833 638

5

Phòng Thông Tin Tuyên truyền

     
 

Nguyễn Duy Hà

Trưởng phòng

3878 364

0916 193 658

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMTNT

 

Địa chỉ: Phố Mai Toàn Xuân, Phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn

 

Số máy trực trong giờ: 0205.3.717.225

 

 

 

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

2

Nguyễn Quang Huynh

Phó Giám đốc

(phụ trách)

3.717.224

0983.695.619

3

Phòng Kế toán

 

3.871.157

 

4

Phòng Kế hoạch

 

3.878.149

 

5

Phòng HC -TC

 

3.717.225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAN QUẢN LÝ RỪNG ĐẶC DỤNG HỮU LIÊN

 

 

 

 

 

 

Địa chỉ: Thôn Tân Lai, xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 

 

Số máy trực trong giờ: 02053. 826 789

 

 

 

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Hữu Hưng

Giám đốc

3.828.288

0914.724.568

2

Phạm Văn Cấp

Phó giám đốc

3.726.288

0984.875.139

3

Hoàng Văn Tài

Trưởng phòng HCTH

3.726.656

0942.871.873

4

Lê Văn Hùng

Trưởng phòng KH&HTQT

3.726.266

0912.117.066

5

Hồ Hoàn Kiếm

Trưởng phòng GDMTR

3.726.662

0974.928.567

6

Nông Minh Tuấn

Phó TT. BVR-Lân châu

3.828.567

0987.710.835

7

Triệu Xuân Trường

TT BVR thôn Diễn

3.725.341

0912.527.566

8

Lục Tiến Dũng

TT BVR Mỏ Cấy

 

0986.132.459

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD CÁC CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

 

 

 

 

 

 

Địa chỉ: Khu liên cơ, Phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn

 

 

Số máy trực trong giờ: 02053.812.229

 

 

 

Fax: 02053.815.228

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Trần Quang Vinh

Giám đốc

3.812.020

0912.229.282

2

Trần Văn Lộc

Phó Giám đốc

 

0913.905.585

3

Phòng Hành chính- tổng hợp

 

3.812.229

 

4

Phòng Quản lý dự án

 

3.813.687

 

 

Lăng Đức Thạch

Trưởng phòng

 

0983.874.924

5

Phòng Kế hoạch đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI LÀM VƯỜN

 

 

 

 

 

 

Địa chỉ: 118. Đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn

 

Số máy trực trong giờ: 0205.3.871.670

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Lý Việt Hưng

Phó Giám đốc Sở, Kiêm Chủ tịch

3.879.666

0912.327.424

2

Trình Thị Luyến

Phó Chủ tịch

3.889.229

0916.842.020

3

Phòng Hành chính

 

3.871.670