Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Liên hệ, đường dây nóng

Submitted by Ban biên tập Sở Nông nghiệp on 19 January 2018

THÔNG BÁO

Về việc công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh,

kiến nghị của người dân, doanh nghiệp đối với các lĩnh vực thuộc

phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn

 

1. Số điện thoại đường dây nóng, điện thoại tiếp nhận thông tin

- Số điện thoại đường dây nóng của Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn: 0205.3876.952 của Thanh tra Sở.

- Địa chỉ Email: thanhtrasnn05@gmail.com

2. Thời gian tiếp nhận thông tin:

Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, cụ thể:

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút;

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

3. Nội dung phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận

- Hành vi chậm trễ, gây phiền hà, không thực hiện, thực hiện không đúng quy định, hành vi tham nhũng, tiêu cực, vi phạm đạo đức công vụ, văn hóa công sở của công chức, người lao động Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn; công chức của Sở làm việc tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh trong tham mưu, giải quyết thủ tục hành chính.

-  Những quy định của pháp luật, thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và PTNT không phù hợp với văn bản pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, không phù hợp với tình hình thực tiễn.

- Đề xuất những giải pháp, sáng kiến về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT.

4. Yêu cầu đối với phản ánh, kiến nghị

- Phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp được thể hiện dưới dạng văn bản, chữ tiếng Việt (có dấu) hoặc gọi điện thoại trực tiếp.

- Nội dung phản ánh, kiến nghị phải rõ ràng, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Người dân, doanh nghiệp có phản ánh, kiến nghị phải cung cấp đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ.

Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 

Họ và tên: Lý Việt Hưng

Chức vụ: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Điện thoại cơ quan: 02053 872 124;  di động 0912.327.424

Địa chỉ e-mail:  sonnptnt@langson.gov.vn

Untitled_1.png