Skip to main content

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kiểm tra tình hình thực hiện phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tại cấp huyện 6 tháng đầu năm 2021

 

 

         Thực hiện Kế hoạch số 118/KH-BCĐ ngày 15/7/2021 của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả KTTT kiểm tra tình hình thực hiện phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tại cấp huyện 6 tháng đầu năm 2021.

          Ngày 09,10/8/2021, Đoàn kiểm tra số 03 do Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT làm Trưởng đoàn cùng đại diện lãnh đạo một số Sở, ngành của tỉnh và lãnh đạo phòng, ban đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT đã đi kiểm tra công tác triển khai tổ chức thực hiện phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã theo các Chương trình, Kế hoạch UBND tỉnh đã ban hành, nắm bắt tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tại địa phương; công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tại 03 huyện Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn.

      Hiện nay trên địa bàn 03 huyện có 106 Hợp tác xã, các Hợp tác xã với đa dạng lĩnh vực hoạt động như nông lâm nghiệp, xây dựng, thương mại địch vụ  thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn huyện và của tỉnh, đóng góp quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế  - xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo.

        Tuy nhiên qua khảo sát thực tế tại một số Hợp tác xã tại các huyện cho thấy đa phần các Hợp tác xã có quy mô nhỏ với số thành viên và vốn điều lệ ít, tình hình sản xuất kinh doanh còn đơn điệu, manh mún, số lượng hợp tác xã hoạt động hiệu quả chiếm tỷ lệ chưa cao....