Nhảy đến nội dung

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng*Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại địch COVID-19 *

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Thực hiện tiêu chí thủy lợi: Nỗ lực ở Tràng Định

Trong những năm qua, nhờ làm tốt công tác thủy lợi đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp cho người dân Tràng Định cũng như giúp các xã từng bước hoàn thành tiêu chí số 3 về thủy lợi.

 Hệ thống thủy lợi ở xã Đề Thám được kiên cố hóa giúp nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp

Năm 2016, xã Tri Phương được Ban chỉ đạo tỉnh chỉ đạo điểm về đích xây dựng nông thôn mới. Ngay khi triển khai thực hiện, xã đã xác định tiêu chí số 3 về thủy lợi là một trong những tiêu chí khó thực hiện. Nguyên nhân do địa hình rộng, chia cắt, dân cư thưa thớt. Tuy nhiên, trước những khó khăn như vậy, xã đã không ngừng nỗ lực để xây dựng và hoàn thành tiêu chí. Ông Lê Văn Vỹ, Chủ tịch UBND xã cho biết: Bên cạnh sự đầu tư của nhà nước, xã đã vận động nhân dân tích cực tham gia đóng góp tiền của, công sức để làm thủy lợi.

Ví như công trình cải tạo, sửa chữa mương Nà Deng-Phai Thàng ở thôn Pá Lầu dài gần 1 km, người dân đã hiến gần 500 m2 đất. Ngoài ra từ đầu năm đến nay, người dân trong xã còn đóng góp trên 2.000 ngày công để xây dựng, sửa chữa 4 công trình thủy lợi, nạo vét hàng nghìn mét mương. Tính đến nay, xã đã kiên cố hóa được 29,19 km kênh mương, năng lực tưới đạt 93,7%, đến thời điểm này, xã đã hoàn thành tiêu chí thủy lợi.

Tương tự như vậy, với sự đầu tư của nhà nước cộng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, hệ thống thủy lợi trên địa bàn xã Chi Lăng cũng đã có những chuyển biến quan trọng. Chị Hoàng Thị Hạnh, cán bộ chuyên trách xây dựng nông thôn mới xã cho biết: Hiện nay, xã đã kiên cố hóa được 16,8 km kênh mương, đạt tỷ lệ 53% tổng số kênh mương trên địa bàn. Hệ thống thủy lợi đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu sản xuất. Mặc dù xã đã đạt tiêu chí thủy lợi từ năm 2015, song năm 2016 và những năm tiếp theo, xã vẫn tiếp tục xin hỗ trợ xi măng của nhà nước, cùng với sự đóng góp công sức của nhân dân để tiếp tục xây dựng, nâng cấp nhằm nâng cao hơn nữa năng lực tưới tiêu cũng như nâng cao chất lượng tiêu chí số 3.

Cũng như 2 trường hợp kể trên, trong những năm qua, phong trào làm thủy lợi trên địa bàn huyện Tràng Định diễn ra sôi nổi và đạt được nhiều kết quả cụ thể. Ông Triệu Minh Quân, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Chánh Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới huyện Tràng Định cho biết: Giai đoạn 2011-2015, trên địa bàn huyện đã có 25 công trình thủy lợi do xã quản lý được xây mới, cải tạo, nâng cấp; kiên cố hóa được 41,21km kênh mương nội đồng. Đảm bảo tưới chủ động cho trên 1.700 ha đất lúa trên địa bàn huyện, góp phần tăng diện tích gieo trồng, tăng vụ, tăng năng suất cây trồng, hạn chế đáng kể diện tích lúa, hoa màu bị hạn hán trên địa bàn. Ngoài ra còn đảm bảo cung cấp nước tưới cho trên 82,7 ha diện tích nuôi trồng thủy sản hằng năm.

Năm 2016, huyện đã cung ứng được 130 tấn xi măng cho các xã để kiên cố kênh mương nội đồng; huy động 13.000 công sửa chữa phai đập, phát quang, nạo vét kênh mương và kiên cố hóa được hơn 3km mương; sửa chữa 25 phai đập nhỏ; sửa chữa 35 công trình nước sinh hoạt tự chảy và hiện nay tiếp tục cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 6 công trình thủy lợi ở các xã Tri Phương, Hùng Sơn, Đề Thám.

Với sự đầu tư nguồn lực của nhà nước cộng với sự chung tay, góp sức của người dân, hệ thống thủy lợi trên địa bàn huyện Tràng Định đã từng bước được nâng cấp, xây mới. Qua đó không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ sản xuất mà còn góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tiêu chí thủy lợi. Đến nay, huyện đã có 5 xã đạt tiêu chí này và phấn đấu hết năm 2016 sẽ có 7 xã đạt tiêu chí số 3.

Theo baolangson.vn