Skip to main content

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng*Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại địch COVID-19 *

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Sáng 27/4/2018, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

 

Theo báo cáo, trên địa bàn tỉnh những ngày đầu năm 2017 gần như không có mưa, từ tháng 5 xuất hiện mưa, lốc, mực nước trên các hồ đập được bổ sung đáng kể, đầu tháng 6 nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng ở các địa phương trong tỉnh, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt làm ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp; từ tháng 7 đến tháng 9 do ảnh hưởng của rãnh áp thấp và cơn bão số 06, số 07 trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông sét. Với sự vào cuộc nhanh chóng, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cùng với sự tích cực của nhân dân trong công tác phòng chống thiên tai, nhiều biện pháp chủ động phòng chống thiên tai đã phát huy tác dụng. Tuy nhiên, thiên tai đã gây ra một số thiệt hại của nhà nước và nhân dân chủ yếu về giao thông, thủy lợi, nhà ở, nông lâm nghiệp; ước tổng giá trị thiệt hại năm 2017 trên 41 tỷ đồng.

 

Năm 2018 nhiệm vụ PCTT và TKCN là tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả” nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, trong đó lấy phòng tránh là chủ yếu.

 

New Picture (53)_2.png

Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT và TKCN; xây dựng hoàn thiện kế hoạch PCTT, TKCN năm 2018 theo phương châm 4 tại chỗ, tang cường kiểm tra các khu vực, điểm xung yếu; các huyện có kế hoạch diễn tập PCTT và TKCN để nâng cao nhận thức và tăng năng lực ứng phó; xem xét, rà soát hệ thống trang thiết bị, thông tin liên lạc phục vụ cho hoạt động ứng phó, cứu trợ, tìm kiếm cứu nạn; nâng cao năng lực dự báo về thiên tai; tăng cường giám sát các công trình thủy điện và có kế hoạch sửa chữa hồ đập. Đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, ngành đối với công tác cứu trợ; vận động đóng góp vào quỹ phòng chống thiên tai.

http://www.langson.gov.vn