Skip to main content

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng*Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại địch COVID-19 *

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Danh sách chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản an toàn

TT

Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất

 ban đầu

Giấy phép kinh doanh hoạc quyết định thành lập

Tên, địa chỉ cơ sở thu mua sơ chế, chế biến, giết mổ, chế biến bảo quản, vận chuyển

Tên, địa chỉ nơi bán sản phẩm

Loại sản phẩm

Đã được cấp giấy xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn

  1.  

Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn thôn Bắc Đông, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

286/QĐ-UBND ngày 03/8/2016

Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn thôn Bắc Đông, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Chợ thị trấn huyện Cao Lộc và Trung tâm thương mại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc

Rau cải làn, cải bao, su hào, cải ngồng, cải bẹ, cải bắp

01/XNC, ngày 29/10/2016

  1.  

Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn thôn Nà Hán, xã Tân Liên, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

243a/QĐ-UBND ngày 16/5/2016

Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn thôn Nà Hán, xã Tân Liên, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Chợ thị trấn huyện Cao Lộc và Trung tâm thương mại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc

Rau cải làn, cải bao, su hào, cải ngồng, cải bẹ, cải bắp

02/XNC, ngày 29/10/2016

  1.  

HTX sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Thịnh Phương. Đại chỉ: Thôn Pò Đứa, xã Mai Pha, tp Lạng Sơn.

14A8001732 ngày 05/11/2011

HTX sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Thịnh Phương. Đại chỉ: Thôn Pò Đứa, xã Mai Pha, tp Lạng Sơn.

Ki ốt R7, bãi đỗ xe Bờ Sông, chợ Đông Kinh.

Rau cải, Su hào, cải ngồng, Rau muỗng, rau ngót, khoai mon, Bí, Đỗ cô ve, Nấm Sò tráng, Nấm Sò nâu

03/XNC ngày 24/5/2017