Skip to main content

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng*Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại địch COVID-19 *

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn

Lạng Sơn là 1 trong 21 tỉnh trong cả nước thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả  vay vốn Ngân hàng Thế giới giai đoạn 2016 – 2020. Chương trình gồm 3 hợp phần: cấp nước nông thôn; vệ sinh môi trường nông thôn; nâng cao năng lực truyền thông, giám sát và đánh giá.

Trên cơ sở của chương trình, Lạng Sơn cam kết thực hiện đến năm 2020, toàn tỉnh sẽ có 25 xã được công nhận “vệ sinh toàn xã”, gồm 22.670 hộ với 101.498 người được hưởng lợi; 3.650 nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình được cải tạo, xây mới; 56 công trình nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh trạm y tế xã được xây mới hoặc cải tạo với tổng nguồn vốn của 3 hợp phần là 10.287.120 USD. Để đạt được mục tiêu đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động như: mở lớp tập huấn cho cán bộ tuyến huyện về vệ sinh nông thôn, tổ chức mít tinh ngày Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân (2/7) nhằm kêu gọi sự hưởng ứng của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, người dân trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ cơ sở dự tập huấn triển khai chương trình

Bác sỹ Nguyễn Thị Hoa, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chia sẻ: Năm 2016 và 2017, trung tâm đã triển khai chương trình tại 7 xã đạt vệ sinh toàn xã, gồm các xã: Vân Nham (Hữu Lũng), Hữu Vĩnh (Bắc Sơn), Gia Cát (Cao Lộc), Đình Lập (Đình Lập) và các xã Hữu Khánh, Đồng Bục, Yên Khoái, huyện Lộc Bình. Theo đó, trên địa bàn tỉnh đã xây mới, cải tạo 730 nhà tiêu hợp vệ sinh; đầu tư xây dựng, cải tạo 12 công trình cấp nước và nhà tiêu hợp vệ sinh trạm y tế xã. Riêng trong năm 2018, tỉnh đang chỉ đạo, triển khai, thực hiện thêm 8 xã thuộc các huyện: Cao Lộc, Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn đạt vệ sinh toàn xã; hỗ trợ 470 hộ xây mới nhà tiêu hợp vệ sinh và cải tạo, xây mới 15 công trình nước, nhà tiêu trạm y tế…. với tổng vốn đầu tư 1.070 triệu đồng.

Từ khi triển khai chương trình, bằng nhiều nguồn vốn huy động, hỗ trợ, hiện trên địa bàn nông thôn trong tỉnh có 37.240 giếng đào, 5.100 giếng khoan, 5.050 bể chứa nước mưa, trên 5.300 ống dẫn nước riêng hộ gia đình và 362 công trình cấp nước tập trung. Đến nay, toàn tỉnh có 87% số hộ nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó, 47% sử dụng nước đạt Quy chuẩn 02: 2009/BYT. Các chỉ tiêu về vệ sinh môi trường nông thôn như: tỷ lệ hộ dân nông thôn có nhà tiêu, có chuồng trại chăn nuôi gia súc hợp vệ sinh; trường học và trạm y tế xã có nước, nhà tiêu hợp vệ sinh đều đạt cao. Kết quả đó đã góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, cải thiện điều kiện sống, nâng cao sức khỏe của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi thực hiện các chỉ tiêu về tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Đến năm 2020, Lạng Sơn phấn đấu có: 95% hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh và 75% hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh; 100% trạm y tế xã và 100% điểm trường chính trường học nông thôn có nước, nhà tiêu hợp vệ sinh. Chính vì vậy, việc triển khai chương trình có ý nghĩa rất lớn về kinh tế – xã hội, cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống của người dân. Cùng với sự vào cuộc của các cấp, ngành liên quan, rất cần sự chung tay của cả cộng đồng trong triển khai, thực hiện, cũng như quản lý tốt công trình sau đầu tư, đảm bảo hiệu quả sử dụng lâu dài cho người dân.

Theo http://baolangson.vn/