Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tăng cường năng lực và truyền thông về cấp nước thực hiện Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện kế hoạch số 61/KH-SNN, ngày 25/9/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT về tăng cường năng lực và truyền thông về cấp nước thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Sau đây gọi tắt là Chương trình). Nhằm nâng cao tính bền vững của các công trình cấp nước tập trung nông thôn, tuyên truyền đến các cấp chính quyền và nhân dân tích hiểu biết về mục đích, ý nghĩa, nội dung cũng như yêu cầu của Chương trình, Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (là đơn vị được giao tổ chức thực hiện) đã tổ chức 02 lớp tập huấn tại tỉnh bao gồm: 01 lớp Tập huấn sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình, hướng dẫn thực hiện các vấn đề về dân tộc thiểu số và giới và 01 lớp Tập huấn sổ tay quản lý vận hành và bảo dưỡng các công trình cấp nước tập trung nông thôn dựa vào cộng đồng với trên 80 đại biểu thuộc phòng NN và PTNT các huyện; các xã đăng ký vệ sinh toàn xã; các có công trình cấp nước được xây dựng; Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh; SGiáo dục và Đào tạo; STài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nông nghiệp và PTNT; Trung tâm nước sạch và VSMTNT.... tham dự.

zf5ea1440417.jpg

Đồng thời Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn cũng đã tổ chức 04 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ và các tuyên truyền viên tham gia thực hiện Chương trình tại 04có công trình xây dựng năm 2018 gồm xã Hoà Lạc, huyện Hữu Lũng; xã Đông Quan huyện Lộc Bình, xã Chiến Thắng huyện Bắc Sơn và xã Nhân Lý huyện Chi Lăng với trên 300 đại biểu tham dự.

Ngoài mở các lớp tập huấn trực tiếp Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đã phối hợp với Đài truyền hình tỉnh xây dựng, phát 01 phóng sự và đăng 02 bài trên báo Lạng Sơn về Chương trình .

Qua các buổi tập huấn và tuyên truyền các đại biểu tham dự nắm bắt được các vấn đề về giới, đói nghèo, dân tộc thiểu số trong việc lựa chọn thiết kế xây dựng các công trình cấp nước; nắm bắt được các nội dung trong sổ tay, cách quản lý, vận hành, bảo dưỡng các công trình cấp nước tập trung nông thôn để sau này áp dụng thực hiện  và  tuyên truyền vận động cộng đồng, các cấp chính quyền cùng tích cực tham gia bảo vệ công trình cấp nước sinh hoạt, quản lý nguồn nước tránh bị ô nhiễm,  hình thành ý thức sử dụng nước phải đóng góp tiền để chi trả cho tổ quản lý và có kinh phí khắc phục hư hỏng, bảo dưỡng công trình, nâng cao năng suất, hiệu quả của công trình góp phần thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đạt được mục tiêu đã đề ra.

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn