Skip to main content

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng*Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại địch COVID-19 *

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Chi Lăng phát động sản xuất na an toàn theo hướng VietGAP

Sáng nay (29/3), tại trường tiểu học 1 thị trấn Chi Lăng, UBND huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn tổ chức phát động sản xuất na an toàn theo hướng nông nghiệp tốt (VietGAP) năm 2019.

Ông Vi Nông Trường, Phó Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng phát động
sản xuất na an toàn theo hướng nông nghiệp tốt (VietGAP) năm 2019

Huyện Chi Lăng hiện có khoảng 1.600 ha cây na, sản lượng bình quân 16.000 tấn/năm, giá trị kinh tế khoảng trên 600 tỷ đồng. Đến nay, huyện đã triển khai trên 135 ha na sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, trên 1.100 ha na an toàn và 5 ha được sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalGAP.

Năm 2019, huyện Chi Lăng tiếp tục tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật đẩy mạnh thâm canh, rải vụ, sản xuất na an toàn; quy hoạch tăng thêm 50 ha na theo tiêu chuẩn VietGAP.

Tại hội nghị, đại diện một số hộ, hợp tác xã trồng na trên địa bàn nêu một số khó khăn trong quá trình thực hiện sản xuất na an toàn theo hướng VietGAP. Đồng thời đề nghị UBND huyện tiếp tục quan tâm hỗ trợ về vốn, kỹ thuật, bao bì nhãn mác để mở rộng trồng na cho chất lượng tốt; quan tâm xúc tiến mở rộng thị trường tiêu thụ…

Tiếp đó, lãnh đạo UBND huyện Chi Lăng đã phát động sản xuất na an toàn theo hướng VietGAP. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các hộ sản xuất na, góp phần nâng cao uy tín nhãn hiệu, chất lượng, mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm na Chi Lăng.

Đồng thời tạo không khí thi đua sản xuất sản phẩm an toàn, sản phẩm theo tiêu chuẩn Vietgap, tăng giá trị kinh tế, thu nhập cho người dân, góp phần xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Cùng với đó, mong muốn các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến đầu tư, liên kết, hợp tác sản xuất, tiêu thụ sản phẩm na trên địa bàn.

Theo baolangson.vn