Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Xây dựng nông thôn mới ở các xã biên giới: Chuyển biến bước đầu

Năm 2018, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) ở các xã biên giới trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến bước đầu, qua đó tạo động lực để từng bước giúp các xã hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM năm 2019 và những năm tiếp theo.

Năm 2018, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành, sự chung tay, góp sức của cộng đồng dân cư, các tổ chức, doanh nghiệp, 2 xã biên giới Bính Xá và Bắc Xa của huyện Đình Lập đã được công nhận đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã biên giới của tỉnh đạt chuẩn lên 4/20 xã.

Bên cạnh có thêm 2 xã đạt chuẩn NTM, các xã biên giới cũng đã tăng thêm các tiêu chí. Nếu như đầu năm 2018, trung bình mỗi xã mới đạt 7,65 tiêu chí/xã thì hết năm 2018, bình quân mỗi xã đã đạt 9,35 tiêu chí. Để có được kết quả đó, ngay từ đầu năm, các huyện biên giới tập trung chỉ đạo các xã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Trường hợp huyện Lộc Bình là một ví dụ.

Bê tông hóa đường giao thông qua địa bàn xã biên giới Thụy Hùng, huyện Văn Lãng

Ông Lý Quang Ngọc, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lộc Bình cho biết: Xác định xây dựng NTM ở các xã biên giới sẽ khó hơn so với các xã khác nên ngay từ đầu năm, huyện tập trung đánh giá hiện trạng từng chỉ tiêu của mỗi tiêu chí; tập trung chỉ đạo trọng tâm, lựa chọn những chỉ tiêu, tiêu chí cần ít vốn đầu tư nhất, có tác động trực tiếp đến sản xuất, đời sống của nhân dân để thực hiện trước. Kết quả trong 4 xã biên giới của huyện, xã Yên Khoái tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng 19/19 tiêu chí; các xã: Tú Mịch, Tam Gia đạt thêm 2 tiêu chí và xã Mẫu Sơn đạt thêm 1 tiêu chí. Qua đó không chỉ góp phần “xóa” xã dưới 5 tiêu chí mà còn tạo động lực giúp các xã phấn đấu thêm các tiêu chí mới trong năm 2019.

Cùng với huyện Lộc Bình, các xã biên giới ở các huyện: Đình Lập, Cao Lộc, Văn Lãng, Tràng Định cũng đã có những chuyển biến nhất định trong xây dựng NTM. Năm 2018, trung bình mỗi xã tăng thêm 1-2 tiêu chí, có xã tăng gần 10 tiêu chí để đạt chuẩn NTM. Bên cạnh có thêm 2 xã được công nhận đạt chuẩn, một số xã biên giới khác có số tiêu chí đạt cao như: xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc và xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng đạt 10/19 tiêu chí; xã Đội Cấn, huyện Tràng Định đạt 8 tiêu chí…

Từ những kết quả bước đầu đã đạt được, không chỉ giúp các xã biên giới tăng thêm các tiêu chí mà còn tạo chuyển biến trong nhận thức về xây dựng NTM của các xã này. Bước sang năm 2019, xây dựng NTM ở các xã biên giới tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. Theo đó, phấn đấu hết năm, các xã biên giới sẽ đạt thêm tổng cộng 21 tiêu chí, bình quân mỗi xã đạt 10,4 tiêu chí/xã.

Để đạt được mục tiêu này, bên cạnh sự đầu tư nguồn lực của nhà nước còn cần đến sự góp sức của người dân. Là một trong những xã biên giới phấn đấu đạt thêm nhiều tiêu chí NTM nhất trong năm 2019, ngay từ đầu năm, xã Tân Minh, huyện Tràng Định đã tập trung rà soát, phân loại và nhanh chóng bắt tay vào thực hiện.

Bà Đinh Thị Oanh, Chủ tịch UBND xã cho biết: Năm 2019, xã Tân Minh phấn đấu đạt thêm 3 tiêu chí: hình thức tổ chức sản xuất, y tế và môi trường. Đối với tiêu chí về hình thức tổ chức sản xuất, xã đã vận động thành lập được 1 hợp tác xã nuôi ong mật; tiêu chí môi trường đã vận động nhân dân thực hiện các chỉ tiêu liên quan đến xây dựng chuồng trại, nhà tiêu và hiện nay tiếp tục vận động bà con xây lò đốt rác. Đối với tiêu chí y tế, bên cạnh nguồn lực đầu tư của nhà nước, xã đã huy động nguồn lực xã hội hóa san ủi tạo mặt bằng sạch để thi công.

Với nguồn lực đầu tư của nhà nước cùng sự chung tay, góp sức của nhân dân, hy vọng năm 2019 các xã biên giới sẽ tiếp tục đạt được những kết quả tích cực trong xây dựng NTM.

Theo baolangson.vn