Skip to main content

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

UBND tỉnh làm việc với Đoàn nghiên cứu khả thi dự án KfW9.2

Ngày 08/4/2019, UBND tỉnh có buổi làm việc với Đoàn nghiên cứu khả thi dự án KfW9.2 do ông Uwe Setje-Eilers, làm Trưởng Đoàn tư vấn.Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

 

Các đại biểu tại buổi làm việc

 

Dự án KfW9.2 tên đầy đủ là Dự án “Phục hồi và quản lý rừng bền vững tại miền Trung và miền Bắc Việt Nam” giai đoạn 2 tại miền Bắc Việt Nam do Ngân hàng tái thiết Đức (KfW) tài trợ. Dự án được khảo sát và dự kiến thực hiện tại 05 tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang.

 

Tại buổi làm việc, Đoàn nghiên cứu khả thi dự án đã trình bày báo cáo kết quả khảo sát thực địa tại tỉnh Lạng Sơn. Theo đó, phạm vi dự án thực hiện tại Lạng Sơn gồm 02 Hợp phần. Hợp phần 1: Bảo tồn đa dạng sinh học tại khu bảo tồn thiên nhiên Hữu Liên; Hợp phần 2: Nâng cao hiệu quả quản lý rừng trồng Thông tại các huyện Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập với tổng diện tích 7.500ha. Tổng kinh phí đầu tư Dự án là 5,1 triệu Euro gồm vốn vay không hoàn lại và vốn vay ODA. Dự án nhằm hỗ trợ chính quyền địa phương, cơ quan chức năng và cộng đồng địa phương bảo vệ và quản lý hiệu quả các hệ sinh thái rừng để khôi phục và duy trì bền vững tính đa dạng sinh học, kết hợp với cải thiện sinh kế của người dân sống phụ thuộc vào rừng. Các hoạt động cụ thể như: thiết lập cơ chế giám sát đa dạng sinh học, hỗ trợ xây dựng vườn ươm, đầu tư trang thiết bị, tập huấn nâng cao nhận thức, năng lực cho người dân và đội ngũ cán bộ, giới thiệu các kỹ thuật lâm nghiệp tiên tiến... Tại buổi làm việc UBND tỉnh và đại diện Đoàn nghiên cứu khả thi dự án đã ký kết Biên bản ghi nhớ kết quả nghiên cứu khả thi Dự án, Biên bản này là cơ sở để xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án KfW9.2, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trình Chính phủ.

 

Hai bên ký Biên bản ghi nhớ về kết quả nghiên cứu khả thi dự án KfW9.2 tại Lạng Sơn

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định tỉnh sẽ thực hiện đầy đủ các cam kết đã ký tại Biên bản ghi nhớ và mong muốn Dự án KfW9.2 sẽ được triển khai thuận lợi, hiệu quả trong thời gian tới./.

 

Theo http://www.langson.gov.vn/