Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới tại xã Kiên Mộc, huyện Đình Lập

Sáng ngày 22/5/2019, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tình hình xây dựng nông thông mới (NTM) tại xã Kiên Mộc, huyện Đình Lập.

 

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra

 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM được cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Đình Lập quan tâm, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện ngay từ đầu năm, đến nay đã có 4 xã đạt chuẩn NTM, 02 xã đạt 11 tiêu chí, 04 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí, không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí, bình quân đạt 12,6 tiêu chí/xã. Phấn đấu hết năm 2019, xã Kiên Mộc đạt 15 tiêu chí, huyện có thêm xã Bắc Lãng đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn toàn huyện lên 5 xã, bình quân đạt 14,6 tiêu chí/xã, tiếp tục xây dựng xã NTM nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu và các mô hình phát triển sản xuất ở các xã NTM.

 

Đối với xã Kiên Mộc, là 01 trong 05 xã đặc biệt khó khăn được tỉnh lựa chọn chỉ đạo điểm phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn 2016-2020. Tính đến nay, xã đã đạt 11/19 tiêu chí, theo kế hoạch trong năm 2019, xã đăng ký đạt 5 tiêu chí, tuy nhiên trong 5 tháng đầu năm chưa có tiêu chí nào đạt, tiến độ thực hiện ước đạt đến hết năm 2019 là 3/5 tiêu chí. Nguyên nhân là do đến nay xã vẫn chưa kiện toàn được Trưởng Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xây dựng NTM, cấp ủy, chính quyền còn chưa thực sự quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo, cán bộ phụ trách thực hiện các tiêu chí còn chưa chủ động rà soát, báo cáo kịp thời, mô hình phát triển sản xuất còn ít, chưa hiệu quả, địa bàn rộng, phức tạp, tỷ lệ hộ nghèo cao, nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng và các công trình còn hạn hẹp...

 

Đại diện các thôn nêu ý kiến kiến nghị

 

Tại buổi làm việc, đại diện các thôn của xã Kiên Mộc đã có những kiến nghị về việc hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng công trình thủy lợi, đường giao thông trục xã, trục thôn, nước sản xuất, sinh hoạt, nhà ở, rà soát hộ nghèo, công tác quản lý đất rừng, cung cấp hạ tầng viễn thông cho người dân địa phương. Đại diện lãnh đạo các sở, ngành cũng đã phân tích, làm rõ thêm những thuận lợi, khó khăn của xã Kiên Mộc đồng thời, đề xuất, kiến nghị những giải pháp để xã Kiên Mộc phấn đấu về đích NTM vào năm 2020 như kế hoạch đề ra.

 

Đoàn công tác kiểm tra thực tế kiểm tra thực tế công trình đã hoàn thành tại khu vực trụ sở UBND xã Kiên Mộc

 

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, kết quả thực hiện chương trình NTM của xã Kiên Mộc đã có chuyển biến tương đối tích cực, tuy nhiên tiến độ thực hiện các tiêu chí còn chậm. Đồng ý với những phương hướng, giải pháp của huyện và xã trong thời gian tới về xây dựng NTM, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND huyện Đình Lập cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, nâng cao ý thức của người dân, xác định xây dựng NTM là để cho chính người dân được hưởng lợi. Bên cạnh đó, quan tâm xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, sớm triển khai các nguồn lực, vốn cho xây dựng NTM, phát huy thế mạnh của huyện, tổng hợp các mô hình sản xuất, phổ biến rộng rãi trong nhân dân.

 

Đối với xã Kiên Mộc cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát, đánh giá kỹ lại kết quả thực hiện các tiêu chí đã đạt và chưa đạt, đổi mới tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Chỉ đạo, phát động đợt cao điểm thi đua phấn đấu về đích năm 2020, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, tổ chức đoàn thể để thực hiện các tiêu chí. Đồng thời, tranh thủ ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của các ngành, tuyên truyền, vận động và kêu gọi xã hội hóa để hỗ trợ xóa nhà dột nát cho hộ nghèo và gia đình chính sách.

 

Các sở ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chủ động hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, phối hợp với UBND huyện Đình Lập thực hiện các tiêu chí do đơn vị phụ trách với tinh thần trách nhiệm cao nhất, quyết tâm hoàn thành mục tiêu đưa xã Kiên Mộc về đích NTM vào năm 2020./.

Theo http://www.langson.gov.vn