Skip to main content

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng*Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại địch COVID-19 *

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Phát triển chuỗi sản xuất, tiêu thụ nông sản: Sự vào cuộc của doanh nghiệp, hợp tác xã

Hiện tại, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp của tỉnh đã có những bước tiến đáng kể. Trong đó, việc liên kết chuỗi giá trị đã được thực hiện với sự tham gia của các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần nâng cao giá trị của các sản phẩm nông nghiệp.

Tính đến năm 2019, toàn tỉnh có khoảng 160 doanh nghiệp đăng ký đầu tư hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, đây là những mắt xích quan trọng trong phát triển, hình thành các chuỗi giá trị khép kín từ dự báo thị trường, cung ứng đầu vào đến chế biến, bao tiêu sản phẩm. Hiện tại, đã hình thành các hình thức liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm giữa người dân và doanh nghiệp có hiệu quả như: liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm giữa Công ty Cổ phần Ngân Sơn với 43 xã của 6 huyện trong phát triển vùng trồng nguyên liệu thuốc lá; liên kết thu mua, chế biến, bao tiêu sản phẩm giữa Công ty Cổ phần chè Thái Bình với người trồng chè tại huyện Đình Lập; liên kết xây dựng vùng nguyên liệu, bao tiêu sản phẩm cho các sản phẩm dưa chuột, ngô bao tử, cà chua bi, măng tre Bát Độ giữa Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm xuất khẩu G.O.C với người sản xuất tại huyện Hữu Lũng…

Xã viên Hợp tác xã Chi Lăng, huyện Tràng Định chăm sóc chanh leo

Ông Trần Thanh Nghiên, Giám đốc Công ty Cổ phần Chè Thái Bình cho biết: Để đảm bảo nguồn nguyên liệu chè phục vụ cho sản xuất, công ty đã ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với bà con nông dân tại vùng chè thị trấn Thái Bình, huyện Đình Lập. Toàn bộ sản phẩm chè nguyên liệu mà công ty thu mua đều được người dân sản xuất theo đúng quy trình về an toàn thực phẩm và được cơ quan chức năng kiểm tra, lấy mẫu phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật định kỳ. Nhờ đó, công ty đã sản xuất ra những sản phẩm chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu qua thị trường các nước khó tính, đồng thời người trồng chè cũng đảm bảo nguồn thu nhập ổn định, yên tâm gắn bó với cây chè.

Bên cạnh sự tham gia của các doanh nghiệp, việc xây dựng các mô hình hợp tác xã (HTX) nông nghiệp theo hình thức sản xuất chuỗi, bao tiêu sản phẩm cũng đang từng bước phát triển. Hiện tại đã có mô hình cho hiệu quả kinh tế cao như: sản xuất lúa cao sản TBJ3 Nhật Bản tại xã Trấn Ninh và trồng cây nghệ đen, tại xã Hữu Lễ, huyện Văn Quan; trồng chanh leo tại HTX nông nghiệp Phai Sen, huyện Lộc Bình; thực hành sản xuất nông nghiệp tốt gắn với tiêu thụ sản phẩm áp dụng đối với cây táo đại tại thôn Tự Nhiên, xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng; nuôi ong lấy mật phục vụ liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm tại xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng.

Tổ chức sản xuất theo liên kết chuỗi giá trị, thông qua các dự án, mô hình điểm đã góp phần tạo chuyển biến trong nhận thức của người dân về sản xuất sản phẩm nông sản an toàn, dần định hướng sản xuất theo kế hoạch, bám sát nhu cầu thị trường tiêu thụ, giúp nhà phân phối ổn định được giá và sản lượng đầu vào. Sản phẩm từ các mô hình liên kết chuỗi giá trị bước đầu có chỗ đứng trên thị trường, giá bán cao hơn so với sản phẩm khác. Qua đó, góp phần đưa giá trị sản xuất lĩnh vực trồng trọt ngành nông nghiệp của tỉnh tăng từ 4.629 tỷ đồng năm 2013 lên 5.600 tỷ đồng năm 2018 (gấp 1,2 lần) và thu nhập bình quân trên 1 ha canh tác tăng từ 48 triệu đồng/ha lên 59 triệu đồng/ha.

Ông Lý Việt Hưng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Ngành đang tập trung triển khai, thực hiện tốt 5 chương trình, 6 giải pháp trong Chương trình số 22/CTr-UBND ngày 15/7/2016 Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 – 2020, trong đó, trọng tâm là thực hiện 3 khâu đột phá gồm: tổ chức lại sản xuất; ứng dụng khoa học vào sản xuất; xây dựng nhãn mác và thương hiệu sản phẩm; phối hợp cùng UBND các huyện, thành phố định hướng sản xuất theo quy hoạch, tránh tình trạng chạy theo phong trào, sản xuất thiếu tính hiệu quả, thiếu bền vững. Đồng thời xây dựng và thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới hình thức tổ chức sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị” kết hợp với thu hút và nâng cao hơn nữa vai trò của doanh nghiệp, HTX. Đồng thời từng bước nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm.

Theo baolangson.vn