Skip to main content

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hiệu quả trong thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển rừng

Thực hiện Nghị định 75/2015/NĐ-CP ngày 9/9/2015 của Chính phủ về cơ chế chính sách bảo vệ phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh và bền vững, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh đã tổ chức triển khai đồng bộ, giúp hàng nghìn hộ được hỗ trợ phát triển rừng, nâng cao thu nhập.

Hiện nay, tổng diện tích đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh (quy hoạch cho 3 loại rừng) là hơn 616.700 ha, trong đó: rừng đặc dụng hơn 13.112 ha; rừng phòng hộ hơn 102.950 ha và rừng sản xuất là hơn 500.637 ha.

Trong những năm qua, việc thực hiện cơ chế, chính sách của nhà nước về phát triển lâm nghiệp được các cấp, ngành quan tâm. Việc giao đất giao rừng sản xuất cho hộ gia đình, doanh nghiệp là giải pháp mang tính đột phá cho việc chăm lo giữ rừng cũng như đầu tư trồng rừng.

Để thực hiện đồng bộ Nghị định 75 gắn với chính sách giảm nghèo nhanh và bền vững, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 620, ngày 11/4/2017 về phê duyệt mức hỗ trợ bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa tỉnh giai đoạn 2017-2020; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hướng dẫn chuyên ngành gắn với kiểm tra giám sát, đẩy mạnh tuyên truyền chính sách để tổ chức triển khai đồng bộ trong phạm vi toàn tỉnh.

Người dân xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng chuẩn bị giống cây lâm nghiệp phục vụ trồng rừng

Ông Trần Văn Đoàn, trưởng thôn Hồng Phong 4, xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn cho biết: Từ năm 2018 thôn nhận khoán bảo vệ, trồng bổ sung năm thứ nhất hơn 50 ha rừng tái sinh. Sau khi nhận khoán, thôn phân công các nhóm hộ tổ chức khoanh nuôi, bảo vệ theo từng khoảnh và lập sổ theo dõi. Đến nay, thôn đã nhận khoán được 2 năm và tiền công được hơn 40 triệu đồng (mỗi năm hơn 20 triệu đồng) thôn sử dụng vào việc chung như: đổ bê tông sân nhà văn hóa thôn và lắp đặt điện chiếu sáng đường thôn.

Từ việc tổ chức triển khai bài bản, đúng quy định, giai đoạn 2017 – 2019, tổng diện tích rừng được hỗ trợ bảo vệ thông qua chính sách Nghị định 75 là gần 60 nghìn lượt héc – ta (gồm bảo vệ rừng đặc dụng hơn 7.751 ha; bảo vệ rừng phòng hộ và phát triển rừng sản xuất hơn 52.161 lượt héc – ta). Trong đó: đối với rừng đặc dụng, có 769 lượt hộ gia đình, 27 cộng đồng dân cư tham gia nhận khoán bảo vệ với tổng diện tích hơn 27,9 nghìn lượt ha rừng (riêng năm 2019 giao khoán với diện tích lớn nhất hơn 7.751 ha) kinh phí hỗ từ 200 nghìn đồng đến 400 nghìn đồng/ha/năm; đã thực hiện chi trả cho các hộ dân và cộng đồng dân cư hơn 9,6 tỷ đồng.

Về khoanh nuôi tái sinh, trồng rừng bổ sung đã có 3.625 hộ và 261 cộng đồng dân cư tham gia nhận bảo vệ rừng trên diện tích hơn 52,1 nghìn lượt héc – ta với mức hỗ trợ 400 nghìn đồng/ha/năm. Trong giai đoạn 2017-2019, tổng kinh phí đã chi trả cho các hộ dân và cộng đồng dân cư là hơn 20,7 tỷ đồng.

Ông Tô Văn Tuân, Phó Chủ tịch UBND xã Xuất Lễ huyện Cao Lộc cho biết: Trong năm 2019, xã có 3 thôn: Ba Sơn, Thạch Khuyên, Co Chí và 35 hộ dân thuộc 2 thôn: Bản Lề, Co Khuông nhận khoán bảo vệ rừng phòng hộ với diện tích 421 ha. Qua một năm thực hiện nhận khoán cho thấy người dân rất phấn khởi, vì thông qua nhận khoán, thôn có một khoản kinh phí để xây dựng các công trình phúc lợi, bà con nhận khoán có thêm việc làm và thu nhập. Từ đó, ý thức bảo vệ rừng phòng hộ của người nhận khoán tiếp tục được nâng cao.

Riêng thực hiện chính sách hỗ trợ trồng rừng sản xuất theo Nghị định 75, đã có 1.062 hộ gia đình và 2 cộng đồng dân cư được hỗ trợ với tổng diện tích đã trồng mới đạt 1.332 ha, tổng kinh phí giải ngân cho hộ dân và cộng đồng dân cư hơn 7,3 tỷ đồng.

Ông Vy Thế Hồng, Trưởng Ban Dân tộc, HĐND tỉnh cho biết: Qua thực tế giám sát thực hiện các chính sách theo Nghị định 75 trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua cho thấy, việc thực hiện nghị định 75 của tỉnh có hiệu quả như: tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn hộ dân góp phần giảm nghèo, phủ xanh đất trống, đồi núi trọc. Triển khai thực hiện chính sách theo Nghị định 75 và các chính sách khác của tỉnh đã góp phần nâng độ che phủ của rừng từ 60,6% năm 2015 lên 62,8% năm 2019 và tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm xuống còn dưới 11%.