Skip to main content
Kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021)
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Quyết định thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lạng Sơn

UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 547/QĐ-UBND, ngày 03/4/2020).

 

Ảnh minh họa (Internet)

 

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng là một tổ chức tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức, hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp công lập. Quỹ trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có trụ sở tại Chi cục Kiểm lâm, số 18, đường Trần Hưng Đạo, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

 

Nguyên tắc hoạt động của Quỹ: Hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, chi hỗ trợ cho các chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án mà ngân sách Nhà nước chưa đầu tư hoặc chưa đáp ứng yêu cầu đầu tư; đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả; quản lý, sử dụng đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật.

 

Tổ chức bộ máy gồm: Hội đồng quản lý Quỹ, Ban kiểm soát Quỹ và Ban điều hành Quỹ.

 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/4/2020./.

 

Theo vanphong.langson.gov.vn