Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

30 sản phẩm được chứng nhận OCOP tỉnh Lạng Sơn

30 sản phẩm được chứng nhận OCOP tỉnh Lạng Sơn

26/03/2021 14:43

 

 Tính đến ngày 26/3/2021, tỉnh Lạng Sơn có 30 sản phẩm được nhận Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm). Trong đó có 9 sản phẩm được xếp hạng 4 sao, 21 sản phẩm được xếp hạng 3 sao.

Theo báo Lạng Sơn điện tử