Skip to main content

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đẩy nhanh tiến độ tiêu chí giao thông ở xã điểm

Tính đến cuối tháng 7/2021, trong số 10 xã điểm phấn đầu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021, chỉ có 3 xã đạt chuẩn tiêu chí giao thông. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí này, hiện nay, Sở Giao thông Vận tải đang khẩn trương phối hợp với UBND các huyện rà soát khó khăn, vướng mắc, đề ra các giải pháp, tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành tiêu chí giao thông trong tháng 11/2021.

Trong 10 xã điểm của tỉnh phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021, có 3 xã đã hoàn thành tiêu chí giao thông gồm các xã: Vũ Lễ (huyện Bắc Sơn); Quốc Khánh (Tràng Định) và Quan Sơn (Chi Lăng); các xã chưa đạt chuẩn tiêu chí giao thông gồm: xã Điềm He (Văn Quan); Yên Thịnh (Hữu Lũng); Thiện Long (Bình Gia); Khánh Xuân (Lộc Bình); Tân Mỹ (Văn Lãng); Thái Bình (Đình Lập) và Hợp Thành (Cao Lộc).

Người dân xã Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng cứng hóa đường giao thông trục thôn (Ảnh chụp tháng 3/2021)

Tiến độ thực hiện tiêu chí giao thông chậm là do trong 6 tháng đầu năm 2021, các huyện tập trung xây dựng danh mục các tuyến đường giao thông nông thôn cần đầu tư giai đoạn 2021 – 2025 và danh mục các công trình giao thông ưu tiên xây dựng trong năm 2021 để trình Sở Giao thông Vận tải thẩm định và báo cáo UBND tỉnh phê duyệt. Hơn nữa, các tuyến đường cần cứng hóa để đạt chuẩn đều nằm ở khu vực vùng sâu khó khăn, đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn. Bên cạnh đó, một số xã đã đạt chuẩn, sau khi sáp nhập với các xã chưa đạt chuẩn dẫn đến phải rà soát đánh giá lại tiêu chí giao thông cho phù hợp với tình hình thực tế các xã sau sáp nhập.

Trong số 7 xã chưa đạt chuẩn tiêu chí giao thông, có tới 6/7 xã có chỉ tiêu hệ thống đường xã, liên xã chưa đạt chuẩn (theo quy định đường xã phải được cứng hóa 100%) và 1 xã còn hệ thống đường trục thôn, ngõ xóm chưa đạt chuẩn (theo quy định đường trục thôn, ngõ xóm phải cứng hóa đạt 50% chiều dài và các đoạn còn lại không lầy lội vào mùa mưa).

Theo đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2021 – 2025, đối với các tuyến đường xã, liên xã sẽ do tỉnh hỗ trợ xi măng, cát đá, nhân công cho các huyện thực hiện trên cơ sở các huyện đề xuất danh mục công trình và được tỉnh phê duyệt.

Vì vậy, để thực hiện tiêu chí giao thông tại các xã điểm phấn đấu đạt chuẩn năm 2021, Sở Giao thông Vận tải đã tổ chức họp với UBND các huyện để rà soát kỹ tiêu chí, xây dựng kế hoạch chi tiết, đưa ra phương án triển khai theo hướng tỉnh hỗ trợ đầu tư, các huyện thực hiện giải phóng mặt bằng; đẩy mạnh áp dụng thiết kế mẫu để giảm thời gian, chi phí trong thực hiện các công trình đường xã, liên xã.

Đồng thời, đối với các tuyến đường nằm ở khu vực vùng sâu đặc biệt khó khăn, cần nguồn vốn đầu tư lớn, các huyện cần thực hiện lồng ghép giữa vốn thực hiện đề án với các nguồn vốn khác của huyện để bảo đảm tính khả thi.

Nhờ đó, trong 6 tháng đầu năm, các huyện đã hoàn thành hồ sơ danh mục công trình đường giao thông tại các xã điểm để triển khai thực hiện tại cơ sở. Như tại xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, khi được chọn xã điểm năm 2021 có 6 tuyến đường xã với chiều dài 9,5 km cần được cứng hóa. Đến cuối tháng 5/2021, cả 6 công trình đều đã khởi công xây dựng, đến nay, đã thực hiện đạt 40% giá trị khối lượng và phấn dấu hoàn thành xây lắp trong tháng 10/2021. Còn tại xã Thái Bình, huyện Đình Lập, các tuyến đường trục thôn, ngõ xóm đều đã đạt chuẩn nhưng tuyến đường trục xã nhánh Khe Đa 1 đến Khe Đa 2 dài 4 km cũng đang được triển khai thi công xây dựng.

Ông Hoàng Thanh Đạm, Phó Chủ tịch UBND huyện Đình Lập cho biết: Đến nay, trong tổng số 4 km chiều dài tuyến, đơn vị thi công đã hoàn thành 1,2 km, còn 2,8 km đang triển khai đổ bê tông mặt đường, khối lượng ước đạt 70% giá trị, đơn vị thi công phấn đấu hoàn thành tuyến đường trong tháng 8/2021.

Được biết, đối với các xã còn lại, các công trình đều đã xong thủ tục đầu tư và có thể triển khai thi công vào đầu tháng 8/2021. Theo đó, từ nay đến cuối năm, 7 xã phải hoàn thành cứng hóa 33 km đường các loại gồm: 23 km đường xã, liên xã và 10 km đường trục thôn ngõ xóm để đạt chuẩn tiêu chí giao thông.

Với sự chung tay của người dân các xã, quyết tâm của UBND các huyện và sự phối hợp hỗ trợ sát sao của Sở Giao thông Vận tải, chắc chắn các xã điểm chưa đạt chuẩn tiêu chí giao thông phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 sẽ hoàn thành mục tiêu đề ra.

“Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí giao thông tại 7 xã chưa hoàn thành tiêu chí, sở đã yêu cầu phòng chuyên môn thường xuyên kiểm tra, bám sát tiến độ thực hiện các công trình tại từng xã và phối hợp với UBND các huyện tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Bên cạnh đó, sở cũng đã tham mưu và được UBND tỉnh phê duyệt phương án phân bổ 20 tỷ đồng cho các huyện mua xi măng cứng hóa các tuyến đường xã thực hiện tiêu chí giao thông xây dựng nông thôn mới, mục tiêu phấn đấu trong tháng 11/2021 hoàn thành tiêu chí giao thông tại các xã điểm”.

Ông Dương Công Vĩ, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải

 

Baolangson.vn