Skip to main content

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn mới: Chủ động ở Đình Lập

Sự chủ động trong việc triển khai các công trình hạ tầng nông thôn mới (NTM) đã góp phần quan trọng giúp huyện Đình Lập sớm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2021.

Năm 2021, nhiệm vụ quan trọng nhất trong xây dựng NTM trên địa bàn huyện Đình Lập là phấn đấu đưa xã Thái Bình đạt chuẩn NTM, xã Đình Lập đạt chuẩn NTM nâng cao. Nếu như thời điểm này, hầu hết các huyện đang “gồng mình” thực hiện các tiêu chí hạ tầng để kịp tiến độ thì tại huyện Đình Lập, các công trình đã hoàn thành. Có được kết quả đó là do huyện có sự chủ động trong việc triển khai thực hiện các công trình hạ tầng.

Ông Lê Văn Thắng, Chủ tịch UBND huyện Đình Lập cho biết: Năm 2021, 2 xã: Thái Bình, Đình Lập được chọn chỉ đạo điểm xây dựng xã NTM và xã NTM nâng cao. Tuy nhiên, ngay từ những năm trước, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với UBND hai xã tổ chức rà soát tất cả nhu cầu đầu tư. Từ đó, huyện đã lồng ghép, phân bổ nguồn lực để từng bước xây dựng các công trình hạ tầng ở 2 xã điểm kể trên, đặc biệt ưu tiên các công trình có quy mô lớn, thời gian thực hiện kéo dài.

Người dân thôn Bình Chương 1, xã Đình Lập chung sức bê tông đường giao thông nông thôn

Cụ thể như tại xã Thái Bình. Ông Chu Xuân Lực, Chủ tịch UBND xã cho biết: Đầu năm 2020, xã mới đạt 9/19 tiêu chí. Trong số những tiêu chí chưa đạt có nhiều tiêu chí liên quan đến cơ sở hạ tầng như: giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thông tin truyền thông… Để từng bước thực hiện các tiêu chí này, xã đã phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân để chuẩn bị mặt bằng “sạch”.

Có mặt bằng, để hỗ trợ xã thực hiện các tiêu chí, năm 2020, huyện đã lồng ghép, phân bổ nguồn lực để khởi công 7 công trình với tổng kinh phí khoảng 28 tỷ đồng. Trong đó, có những công trình có khối lượng lớn, thời gian thực hiện kéo dài như: công trình Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Thái Bình; Trường Tiểu học 1, 2 xã Thái Bình…

Chủ động đầu tư từ năm 2020, chính vì vậy, bước sang năm 2021, số công trình cần đầu tư ít hơn, quy mô cũng nhỏ hơn (năm 2021 khởi công mới 7 công trình). Qua đó, đến nay, xã Thái Bình đã cơ bản hoàn thành tất cả các công trình hạ tầng NTM và dự kiến trong tháng 9/2021, xã sẽ hoàn thành hồ sơ trình thẩm định công nhận đạt chuẩn NTM và dự kiến đây sẽ là xã đạt chuẩn NTM đầu tiên của tỉnh trong năm 2021.

Tương tự xã Thái Bình, mặc dù các tiêu chí về hạ tầng không “nặng” như ở xã điểm NTM, tuy nhiên, với sự chủ động của huyện, xã và sự chung sức của người dân, việc triển khai thực hiện các tiêu chí về hạ tầng trong xây dựng xã NTM nâng cao ở xã Đình Lập cũng đạt được những kết quả tích cực.

 Ông Hoàng Văn Hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đình Lập cho biết: Ngay khi được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2015, xã tiếp tục bắt tay vào củng cố, nâng cao chất lượng tiêu chí đã đạt và từng bước triển khai các tiêu chí xã NTM nâng cao.

Với sự hỗ trợ của Nhà nước và sự đóng góp của người dân (từ năm 2018 đến nay, người dân trên địa bàn xã đã đóng góp tiền, ngày công lao động, hiến đất quy ra tiền khoảng 55 tỷ đồng để chung sức thực hiện các tiêu chí xã NTM nâng cao) hệ thống giao thông của xã được nâng cấp, các tuyến đường trục xã, liên thôn được cứng hóa 100%; 16 nhà văn hóa thôn, sân thể thao được chỉnh trang, mở rộng; các công trình nhà ở, công trình phụ được xây mới, nâng cấp; 100% các hộ được sử dụng điện; 100% số hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh… Qua đó, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các tiêu chí xã NTM nâng cao trên địa bàn. Nếu như năm 2018, xã mới đạt 2/14 tiêu chí thì đến tháng 9/2021, xã đã cơ bản hoàn thành 14/14 tiêu chí NTM nâng cao.

Với sự chủ động của huyện, xã và sự tích cực chung sức của Nhân dân, việc triển nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2021 trên địa bàn huyện Đình Lập đã đạt được những kết quả quan trọng và trở thành điểm sáng trong xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh

Baolangson.vn