Skip to main content

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng*Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại địch COVID-19 *

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 27/2021/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ: KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU Ở HỮU LŨNG

Hiện nay trên toàn tỉnh có 870 vườn ươm giống cây trồng Lâm nghiệp sản xuất được khoảng 300 triệu cây/năm. Trong đó tập trung chính tại huyện Hữu Lũng với 778 vườm ươm, hàng năm sản xuất khoảng 260 triệu cây lâm nghiệp. Để phát triển với số lượng giống cây trồng lâm nghiệp lớn như vậy, cũng như chất lượng, hiệu quả cao, thời gian qua cơ quan chức năng huyện Hữu Lũng luôn quan tâm đến công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp. Nhất là thực hiện Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp, huyện Hữu Lũng đã từng bước triển khai mang lại hiệu quả tích cực.

Xác định, công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh. Từ đầu năm đến nay, Chi cục Kiểm lâm đã phối hợp với UBND huyện Hữu Lũng tổ chức triển khai 05 hội nghị tuyên truyền, tập huấn về giống cây trồng lâm nghiệp tại 5 xã, thị trấn (các xã: Sơn Hà, Minh Sơn, Hồ Sơn, Hòa Thắng và thị trấn Hữu Lũng) với tổng số người tham dự là 344 người (gồm đại diện chính quyền địa phương xã, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp, trong đó đại biểu không hưởng lương là 279 người). Trong các cuộc tuyên truyền, các hộ sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp đã được phổ biến các nội dung về giống cây trồng lâm nghiệp được quy định tại: Nghị định số 27/2021/NĐ-CP; Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống; quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp; thủ tục công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp. Đồng thời, hướng dẫn cho các hộ gia đình, cá nhân biết trình tự thủ tục và điều kiện cần thiết để thực hiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp và truyền đạt đến bà con biết các hình thức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp.

Song song với đó, cán bộ chuyên môn của Chi cục Kiểm lâm đã cùng với các hộ sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trao đổi, thảo luận về công tác quản lý, sản xuất, kinh doanh, những khó khăn, vướng mắc và có những kiến nghị, đề xuất trong quá trình sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp.

Thông qua tuyên truyền, tập huấn đã giúp cho các hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn huyện hiểu và thực hiện theo đúng những quy định của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp.

Hội nghị tuyên truyền thực hiện Nghị định số 27/2021/NĐ-CP của Chính phủ tổ chức tại xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng

Từ những kiến thức được trang bị về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp, nhiều giống cây trồng mới, chất lượng cao đã được các tổ chức, cá nhân đưa vào sản xuất, đáp ứng được nhu cầu về giống cây trồng lâm nghiệp trong và ngoài tỉnh, góp phần tăng năng suất, sản lượng và hiệu quả kinh tế trong sản xuất lâm nghiệp. Những giống cây trồng được sản xuất nhiều trên địa bàn huyện đó là; Keo, bạch đàn….