Nhảy đến nội dung
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

TRỒNG CÂY SA NHÂN TÍM DƯỚI TÁN RỪNG ĐỀ TÀI KHOA HỌC MANG TÍNH ỨNG DỤNG CAO ĐEM LẠI HIỆU QUẢ KINH TẾ TẠI HUYỆN ĐÌNH LẬP, TỈNH LẠNG SƠN

Tháng 7 năm 2018, Chi cục Kiểm lâm đã đăng ký, chủ trì và thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học: “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ nhân giống và xây dựng mô hình trồng Sa nhân tím tại tỉnh Lạng Sơn”  với mục tiêu ứng dụng khoa học công nghệ nhân giống sa nhân tím bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào, phương pháp tách chồi và hoàn thiện quy trình kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm sóc sa nhân tím, đồng thời xây dựng các mô hình trồng sa nhân tím. Qua khảo sát, Chi cục Kiểm lâm đã lựa chọn xã Kiên Mộc, huyện Đình Lập là địa điểm tách chồi Sa nhân tím để nhân giống, xã Đình lập là nới thực hiện trồng thử nghiệm các mô hình. Kết quả, đã triển khai 02 mô hình trồng trong nhà lưới với diện tích 100m2/mô hình tại thôn Kéo Khuế, xã Đình Lập và 02 mô hình trồng dưới tán rừng với diện tích 1.000m2/mô hình, một mô hình trồng Sa nhân tím từ cây giống tách chồi và một mô hình trồng bằng cây giống được nuôi cấy mô tại thôn Bản Chuông, xã Đình Lập. Cây Sa nhân tím trồng bằng cây giống tách chồi tại các mô hình trồng dưới tán rừng và trong nhà lưới phát triển rất tốt, bước đầu ra hoa kết quả 02 vụ/năm vào tháng 6 và tháng 10/2021.

Description: C:\Users\LENOVO\Downloads\image2.jpeg