Skip to main content

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng*Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại địch COVID-19 *

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi: Tập trung sửa chữa công trình thuỷ lợi phục vụ sản xuất đông – xuân

Thời điểm này, cây trồng vụ mùa đã thu hoạch xong. Để chủ động nước tưới cho sản xuất vụ đông – xuân năm 2021 – 2022, đơn vị quản lý khai thác công trình thuỷ lợi đã và đang tập trung duy tu, sửa chữa, làm mới các kênh mương, hồ đập được giao quản lý.

Xí nghiệp Khai thác công trình thuỷ lợi Lộc Bình (thuộc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi Lạng Sơn) được giao quản lý và khai thác 14 hồ chứa, 20 đập dâng, 3 trạm bơm điện và 200 km kênh mương phục vụ tưới cho khoảng 4.000 ha lúa và hoa màu các loại. Hằng năm, xí nghiệp đều tổ chức kiểm tra, rà soát nhằm kịp thời sửa chữa các công trình thuỷ lợi đảm bảo hoạt động ổn định. Năm 2021, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con thu hoạch mùa đã xong, xí nghiệp đã thực hiện sửa chữa 6 công trình thuỷ lợi như: sửa chữa mương đập dâng, mương hồ tại một số xã. Đến nay, các công trình vừa hoàn thiện, đảm bảo phục vụ tưới tiêu cho sản xuất đông – xuân trên địa bàn.

Sửa chữa, làm mới kênh mương tại xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình

Ông Nguyễn Hữu Thuân, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Lộc Bình cho biết: Để đảm nguồn nước tưới cho sản xuất vụ đông – xuân năm 2021 – 2022, phòng đã tham mưu cho UBND huyện yêu cầu Xí nghiệp Khai thác công trình thuỷ lợi Lộc Bình tập trung triển khai sửa chữa các công trình xuống cấp, đồng thời, cân đối nguồn lực để thực hiện bê tông hoá 5 mương đất tại một số xã. Thời điểm này, toàn huyện đã bê tông hoá xong 3 tuyến kênh mương tại các xã: Đông Quan, Tam Gia, Tú Đoạn với tổng chiều dài trên 1,7 km. Đối với 2 công trình còn lại, phòng đang khẩn trương chỉ đạo đơn vị thi công tập trung thực hiện đảm bảo xong cuối tháng 12/2021 để đáp ứng nhu cầu nước cho sản xuất đồng – xuân năm 2021 – 2022.

Còn tại huyện Hữu Lũng, ngoài các công trình sửa chữa, nâng cấp bằng nguồn vốn của huyện, Xí nghiệp Khai thác công trình thuỷ lợi huyện đã triển khai sửa chữa 7 công trình. Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Xí nghiệp Khai thác công trình thuỷ lợi huyện cho biết: Xí nghiệp quản lý 71 công trình và 263 km kênh mương, đảm bảo nước tưới cho gần 6.400 ha đất nông nghiệp. Qua kết quả kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống công trình cho thấy, một số mương đập bị hư hỏng không đảm bảo hiệu quả tưới, tiêu. Theo đó, ngay từ tháng 9/2021, xí nghiệp đã triển khai sửa chữa 7 kênh mương với tổng chiều dài 2.900 m. Đến thời điểm này, đơn vị đã sửa chữa xong 5 công trình, còn 2 công trình mương đập Lân Vằn (xã Quyết Thắng) và hệ mương trạm bơm Thác Bèn (xã Nhật Tiến), dự kiến đến hết tháng 12/2021 sẽ hoàn thiện, đảm bảo cung cấp nước tưới phục vụ cho bà con sản xuất vụ đông – xuân.

Không chỉ hai xí nghiệp trên, hiện nay, xí nghiệp khai thác công trình thuỷ lợi trên địa bàn các huyện cũng tích cực chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh tiến độ sửa chữa, nâng cấp, làm mới hệ thống kênh mương, hồ đập, trạm bơm để đảm bảo nguồn nước tưới.

Hiện tại, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi Lạng Sơn (quản lý 71 trạm bơm, 123 hồ chứa, 185 đập dâng và trên 1.000 km kênh mương dẫn nước) đã chỉ đạo các xí nghiệp chủ động tích trữ nước, đồng thời, kiểm tra tình hình hoạt động các trạm bơm, hồ đập, kênh mương, kịp thời duy tu, sửa chữa một số công trình hư hỏng.

Cụ thể, từ nguồn vốn sửa chữa thường xuyên, từ đầu năm 2021 đến nay các đơn vị đã sửa chữa, nâng cấp 42 công trình thuỷ lợi với tổng kinh phí 6,2 tỷ đồng cung cấp nước tưới cho 1.668 ha đất nông nghiệp. Hiện có 36/42 công trình đã hoàn thành, đạt 71% kế hoạch đặt ra. Đối với các công trình chưa hoàn thành, các đơn vị đang tập trung triển khai, dự kiến thi công xong trước khi kết thúc tháng 12/2021. Ngoài ra, thực hiện dự án bảo trì tài sản, kết cấu hạ tầng thuỷ lợi năm 2021, các đơn vị đã sửa chữa 30 công trình thuỷ lợi, tổng kinh phí trên 20 tỷ đồng, đến nay, đã hoàn thành đạt 99,7% kế hoạch như: hệ thống mương đập Đông Lĩnh (Bình Gia), mương hồ Bản Nầng (Văn Quan), trạm bơm điện Nà Pinh (Cao Lộc)…

Ông Hà Văn Duẩn, Trưởng Phòng Quản lý Khai thác công trình thuỷ lợi, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi Lạng Sơn cho biết: Thời gian qua, công ty đã chủ động kiểm tra, rà soát các công trình thuỷ lợi được giao quản lý; chỉ đạo các xí nghiệp tập trung sửa chữa, nâng cấp, làm mới hệ thống kênh mương đập dâng… Các công trình sửa chữa, làm mới trong năm 2021 để phục vụ cho sản xuất đông – xuân đến thời điểm này đã cơ bản xong, một số công trình chưa xong dự kiến đến cuối tháng 12/2021 sẽ hoàn thiện. Đối với hệ thống hồ đập, trạm bơm và kênh mương còn lại đang hoạt động tốt, sẵn sàng phục vụ nước tưới cho gieo trồng vụ đông – xuân.

Với sự chủ động của đơn vị quản lý khai thác công trình thuỷ lợi cùng với UBND các huyện, thành phố, hiện nay, hệ thống kênh mương, hồ, đập trữ nước đã đảm bảo hoạt động tốt, cung cấp nguồn nước, sẵn sàng phục vụ tưới tiêu cho sản xuất đông – xuân năm 2021 – 2022.