Skip to main content

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng*Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại địch COVID-19 *

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Gần 4.600ha sẽ được cấp chứng chỉ rừng VFCS/PEFC trên địa bàn huyện Đình Lập

Chứng chỉ rừng là tên gọi ngắn gọn của việc cấp chứng chỉ xác nhận bằng văn bản cho quá trình quản lý rừng bền vững theo tiêu chí và nguyên tắc nhất định đã được quốc tế và Việt Nam công nhận.

Hiện nay, nhu cầu của thế giới đối với các sản phẩm gỗ và lâm sản ngoài gỗ có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, thân thiện với môi trường ngày càng tăng, yêu cầu về chất lượng và giá trị sử dụng của sản phẩm ngày càng cao. Trong bối cảnh đó, ngày 07/02/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 234/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2030, trong đó mục tiêu cả giai đoạn diện tích rừng được cấp chứng chỉ đạt 15.000 ha.

Năm 2020, Chi cục Kiểm lâm được giao thực hiện hỗ trợ cấp chứng chỉ rừng Quốc Gia VFCS theo Bộ tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững của tổ chức chứng chỉ rừng quốc tế PEFC (VFCS/PEFC) cho 4.500 ha.