Skip to main content

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng*Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại địch COVID-19 *

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Xây dựng nông thôn mới ở Trùng Khánh: Chung sức từ người dân

Từ sự chung tay, góp sức của người dân, đặc biệt là việc hiến đất đã giúp xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng nhanh chóng triển khai được công trình hạ tầng nông thôn mới (NTM), qua đó, góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu xây dựng NTM năm 2022 đề ra.

Năm 2022, Trùng Khánh là 1 trong 10 xã điểm trên địa bàn tỉnh phấn đấu đạt chuẩn NTM. Sau nhiều nỗ lực, cố gắng, đến đầu năm 2022, xã đã đạt 11/19 tiêu chí NTM theo bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2016 – 2020 và đến nay, xã đã đạt 9/19 tiêu chí theo bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2021 – 2025. Các tiêu chí chưa đạt gồm: giao thông; trường học; cơ sở vật chất văn hóa; thông tin và truyền thông; nhà ở dân cư; thu nhập; hộ nghèo; y tế; môi trường và an toàn thực phẩm.

Thi công công trình nhà văn hóa xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng

Để hỗ trợ xã hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, năm 2022, xã được Nhà nước đầu tư 16 công trình hạ tầng NTM, trong đó, có 6 công trình giao thông, 2 công trình cơ sở vật chất văn hóa, 3 công trình nước sinh hoạt, 1 công trình thủy lợi, 4 công trình trường học với tổng mức đầu tư 56,3 tỷ đồng.

Danh mục đầu tư đã có, tuy nhiên, khó khăn lớn nhất trong việc triển khai các công trình chính là mặt bằng. Ông Nông Văn Ngoan, Chủ tịch UBND xã Trùng Khánh cho biết: Trong tổng số các công trình hạ tầng NTM được đầu tư xây dựng năm 2022 chỉ có duy nhất 1 công trình có sẵn mặt bằng đảm bảo diện tích. Số còn lại đều chưa đủ mặt bằng để triển khai thực hiện.

Để tạo mặt bằng sạch chuẩn bị cho triển khai xây dựng các công trình hạ tầng, công tác tuyên truyền, vận động được xã Trùng Khánh khẩn trương triển khai thực hiện. Ông Nông Văn Ngoan cho biết: Công tác tuyên truyền về xây dựng NTM nói chung, trong đó, có việc chung sức của người dân trong thực hiện các tiêu chí được xã triển khai thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền lồng ghép qua các cuộc hội họp, sinh hoạt từ xã đến thôn được 12 cuộc; tuyên truyền hàng chục lượt qua hệ thống loa truyền thanh. Đối với từng dự án cụ thể,  lãnh đạo, cán bộ công chức của xã trực tiếp xuống từng hộ dân để tuyên truyền, vận động người dân hiến đất, hoặc đồng ý thu hồi đất…

Thông qua tuyên truyền, vận động, người dân hiểu và tích cực trong việc hiến đất xây dựng cơ sở hạ tầng. Ông Hứa Văn Độ, thôn Bản Pẻn, xã Trùng Khánh cho biết: Năm 2022, Nhà nước có chủ trương nâng cấp, mở rộng đường giao thông qua phần diện tích của gia đình. Sau khi được cán bộ xã tuyên truyền, gia đình tôi hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc làm đường cũng như trách nhiệm của gia đình mình trong việc chung sức xây dựng NTM nên đã tự nguyện hiến hơn 300 m2 đất cùng nhiều cây cối để mở rộng đường.

Cùng với gia đình ông Độ, nhiều hộ dân khác trên địa bàn xã cũng tự nguyện hiến đất hoặc đồng ý thu hồi đất để phục vụ xây dựng các công trình hạ tầng NTM. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2022 đến nay, người dân trên địa bàn xã đã hiến đất, đồng ý thu hồi đất với diện tích 15.900 m2 (trong đó thu hồi đất 8.500 m2; hiến 7.400 m2).

Sự chủ động trong công tác chuẩn bị mặt bằng của xã đã góp phần quan trọng giúp cho việc triển khai các công trình hạ tầng nhanh chóng được diễn ra. Ông Đỗ Minh Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình huyện Văn Lãng cho biết: Đến nay, 13/16 công trình hạ tầng NTM trên địa bàn xã Trùng Khánh đã được khởi công xây dựng với tiến độ trung bình đạt 20% khối lượng. Các công trình còn lại sẽ sớm khởi công xây dựng trong tháng 5/2022. Với tiến độ như hiện nay, dự kiến năm 2022, các công trình hạ tầng NTM sẽ hoàn thành sớm hơn những năm trước.

Cùng với việc hiến đất, từ đầu năm 2022 đến nay, người dân trên địa bàn xã Trùng Khánh còn đóng góp 50 triệu đồng, trên 450 công lao động để chung sức thực hiện tiêu chí thủy lợi, môi trường, cơ sở vật chất văn hóa. Từ nay đến cuối năm 2022, UBND xã sẽ tuyên truyền, vận động người dân tiếp tục đóng góp công, tiền để thực hiện các tiêu chí giao thông, thủy lợi, môi trường, phát triển sản xuất…

Sự chung sức của người dân đã góp phần quan trọng giúp cho việc triển khai thực hiện các tiêu chí NTM trên địa bàn xã Trùng Khánh diễn ra đảm đúng tiến độ. Bên cạnh sự nỗ lực của xã, thời gian tới, các cấp, các ngành cần tiếp tục có sự quan tâm, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn để giúp xã hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn NTM năm 2022 đề ra.

Baolangson.vn