Skip to main content

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng*Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại địch COVID-19 *

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội thảo tuyên truyền, giới thiệu dự án Hợp phần 3 cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp

Ngày 26/7, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội thảo dự án Hợp phần 3 cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn – Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn (dự án BIIG1 – TDA tỉnh Lạng Sơn).

Hợp phần sẽ thực hiện hỗ trợ các doanh nghiệp, các nhóm sản xuất (hợp tác xã, tổ hợp tác) có thể tiếp cận nguồn vốn đầu tư thông qua các gói vốn cạnh tranh. Tại hội thảo, các đại biểu đã được tuyên truyền, giới thiệu khái quát về hợp phần; các gói vốn cạnh tranh hỗ trợ doanh nghiệp, các nhóm sản xuất đầu tư, phát triển chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp quế, hồi, thạch đen, rau an toàn; các bước triển khai cấp vốn và thực hiện dự án.

Các đại biểu dự hội thảo Hợp phần 3 cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc dự án BIIG1 – TDA tỉnh Lạng Sơn

Cũng trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi làm rõ các vấn đề liên quan như: các loại gói vốn hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã; điều kiện được xét hỗ trợ gói vốn; hồ sơ, thủ tục xin cấp vốn…

Qua hội thảo nhằm tuyên truyền, phổ biến, vận động người dân, các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác biết và tiếp cận nguồn vốn của dự án. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, thay đổi thói quen sản xuất nhỏ lẻ, nâng cao thu nhập, từng bước hình thành các chuỗi giá trị nông nghiệp, nông thôn bền vững