Skip to main content

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng*Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại địch COVID-19 *

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị phổ biến một số bệnh mới ở gia súc, gia cầm và Giới thiệu sản phẩm thuốc thú y

 

Nhằm tăng cường công tác quản lý dịch bệnh động vật, nâng cao kỹ năng chẩn đoán, phòng và điều trị bệnh cho gia súc, gia cầm; tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ thú y tỉnh, thú y huyện, thú y viên cơ sở, các chủ kinh doanh buôn bán thuốc thú y cập nhật kiến thức về một số bệnh mới ở gia súc, gia cầm hiện nay và biện pháp phòng trị bệnh hiệu quả.

Ngày 04/8/2022 Chi cục Chăn nuôi- Thú y tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch số 251 /KH-CNTY về tổ chức Hội nghị phổ biến một số bệnh mới ở gia súc, gia cầm và Giới thiệu sản phẩm thuốc thú y. Hội nghị nhằm phổ biến đến các cá nhân, tổ chức các thông tin như:

1. Kỹ năng xây dựng lịch phòng bệnh cho gia súc, gia cầm (Trâu, bò, dê, lợn, gà, vịt)

2. Sử dụng kháng sinh và cách phòng tránh kháng kháng sinh trong điều trị bệnh ở gia súc, gia cầm  

3. Một số bệnh mới ở gia súc, gia cầm và cách phòng trị bệnh hiệu quả

4. Giới thiệu sản phẩm thuốc thú y trong phòng và điều trị bệnh động vật.

Dự kiến tổng số đại biểu tham dự là 258 người

Thời gian, địa điểm: bắt đầu từ 08h00, thứ hai ngày 08 tháng 8 năm 2022.

          Tại Nhà khách A1, số 32 - Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

           Kinh phí do công ty Công  ty Cổ phần Tập đoàn Đức Hạnh Marphavet hỗ trợ.

 

 

Nội  dung Kế hoạch số 251 /KH-CNTY