Skip to main content

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng*Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại địch COVID-19 *

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kế hoạch Kiểm tra việc duy trì thực hiện trong xây dựng các mô hình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP)

 

Với Mục đích: Kiểm tra việc duy trì thực hiện trong xây dựng các mô hình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) gắn với tiêu thụ sản phẩm áp dụng đối với cây Chè tại huyện Đình Lập, cây Chanh leo, Bưởi, Cá tại huyện Bắc Sơn, cây Lúa tại huyện Tràng Định và cây Quýt tại huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn.

Ngày 02/8/2022, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành Kế hoạch Kiểm tra giám sát mô hình đã chứng nhận VietGAP trên địa bàn tỉnh do Chi cục Quản lý chất lượng làm chủ đầu tư.

Thời gian: Trong tháng 8 năm 2022. Dự kiến kiểm tra các mô hình như sau:

  • Mô hình VietGAP Chè tại huyện Đình Lập
  • Mô hình VietGAP Bưởi, Chanh leo, Cá tại huyện Bắc Sơn
  • Mô hình VietGAP Lúa tại huyện Tràng Định
  • Mô hình VietGAP Quýt tại huyện Bình Gia

Nội dung làm việc:

1. Giám sát hoạt động, duy trì các nội dung theo tiêu chuẩn VietGAP:

2. Phát hiện các nội dung chưa phù hợp đề nghị cơ sở khắc phục.

Kinh phí thực hiện từ Nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2022.

Nội dung Kế hoạch 318/KH-QLCL