Skip to main content

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng*Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại địch COVID-19 *

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Xây dựng nông thôn mới ở thành phố Lạng Sơn: Nâng chất lượng xã đạt chuẩn

Sau khi 100% các xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), từ năm 2018 đến nay, thành phố Lạng Sơn tiếp tục chỉ đạo các xã củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, trong đó tập trung xây dựng xã NTM nâng cao, khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Năm 2017, thành phố Lạng Sơn được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Xác định đạt chuẩn không có nghĩa là dừng lại, từ năm 2018 đến nay, các xã trên địa bàn thành phố không ngừng nỗ lực, cố gắng để tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, tập trung xây dựng xã NTM nâng cao và khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Thi công mương thoát nước tại Cụm dân cư số 3, thôn Hoàng Thượng, xã Hoàng Đồng

Để triển khai thực hiện, hằng năm, UBND thành phố ban hành kế hoạch xây dựng NTM, chương trình làm việc của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên; cân đối, bố trí nguồn lực để thực hiện các nội dung xây dựng xã NTM nâng cao, khu dân cư NTM kiểu mẫu; chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã chủ động ban hành kế hoạch triển khai các tiêu chí thuộc trách nhiệm của từng đơn vị…

Ông Phạm Công Cường, Trưởng Phòng Kinh tế thành phố cho biết: Trong bộ tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao, khu dân cư NTM kiểu mẫu, bên cạnh các tiêu chí cần nguồn lực đầu tư của Nhà nước thì có nhiều tiêu chí cần sự chung tay, góp sức của người dân. Chính vì vậy, bên cạnh nguồn lực đầu tư của Nhà nước, các cấp, ngành liên quan trên địa bàn thành phố tăng cường tuyên truyền, vận động, huy động sự chung tay, góp sức của người dân cũng như các nguồn lực khác để thực hiện các tiêu chí.

Cụ thể, bình quân mỗi năm, các cấp, ngành, hội đoàn thể từ thành phố đến cơ sở tuyên truyền lồng ghép về xây dựng NTM trên 100 cuộc với hơn 10.000 lượt người tham dự; phối hợp với Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh cùng một số cơ quan liên quan tổ chức tập huấn các nội dung liên quan đến xây dựng xã NTM nâng cao, khu dân cư NTM kiểu mẫu…

Cùng với sự chỉ đạo sát sao của thành phố, các xã cũng chủ động trong công tác tuyên truyền, huy động nguồn lực xã hội hóa để thực hiện các tiêu chí. Ông Trần Quang Chiến, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Lạc cho biết: Năm 2022, xã Quảng Lạc được chọn là 1 trong 5 xã điểm phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao. Để hoàn thành mục tiêu này, bên cạnh nguồn lực đầu tư của Nhà nước (khoảng 6 tỷ đồng), từ đầu năm 2022 đến nay, UBND xã đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền lồng ghép về xây dựng NTM nâng cao được 26 cuộc với 1.750 lượt người tham gia. Thông qua tuyên truyền, vận động, người dân trên địa bàn đã chung sức thực hiện. Cụ thể, từ đầu năm 2022 đến nay, người dân đã đóng góp 132 triệu đồng cùng hơn 1.000 công lao động để chung sức thực hiện các tiêu chí giao thông, thủy lợi, môi trường… Qua đó, góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành các tiêu chí xã NTM nâng cao. Đầu năm 2022, xã mới đạt 13/19 tiêu chí thì đến nay, xã đã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí xã NTM nâng cao.

Cùng với xây dựng xã NTM nâng cao, từ sự đầu tư nguồn lực của Nhà nước và sự chung sức của Nhân dân, việc triển khai xây dựng các khu dân cư NTM kiểu mẫu trên địa bàn thành phố cũng đạt được những kết quả tích cực. Việc triển khai xây dựng khu dân cư NTM kiểu mới tại cụm dân cư số 3, thôn Hoàng Thượng, xã Hoàng Đồng là một ví dụ.

Ông Phạm Quang Vinh, Phó Chủ tịch UBND xã Hoàng Đồng cho biết: Năm 2022, xã được phê duyệt xây dựng 3 khu dân cư NTM kiểu mẫu, trong đó có cụm dân cư số 3, thôn Hoàng Thượng. Theo đó, các nội dung xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu gồm: chỉnh trang cảnh quan đường làng, ngõ xóm sáng – xanh – sạch – đẹp, văn hóa – xã hội và an ninh trật tự. Cùng với nguồn lực đầu tư của Nhà nước, UBND xã phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện các tiêu chí.

Ông Lê Uấn, người dân tại cụm dân cư số 3, thôn Hoàng Thượng, xã Hoàng Đồng cho biết: Để chung tay, góp sức xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu sáng – xanh – sạch – đẹp, mỗi hộ dân trong cụm đóng góp 2,5 triệu đồng để thực hiện. Hiện nay, hệ thống thoát nước đang được triển khai xây dựng với tiến độ đạt 50%. Từ đó, không chỉ giúp đường đi được mở rộng, sạch sẽ mà còn góp phần trực tiếp vào việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Cùng với xã Quảng Lạc và xã Hoàng Đồng, từ năm 2018 đến nay, từ nguồn lực đầu tư của Nhà nước (trên 195 tỷ đồng) và nguồn lực của người dân, doanh nghiệp, tín dụng (140,5 tỷ đồng), việc triển khai xây dựng xã NTM nâng cao, khu dân cư NTM kiểu mẫu trên địa bàn thành phố Lạng Sơn đã đạt được những kết quả tích cực. Đến nay, thành phố đã có 19 thôn, khu dân cư được công nhận đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu và là đơn vị có nhiều khu dân cư NTM kiểu mẫu đạt chuẩn nhất trên địa bàn tỉnh; 2/3 xã được công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao và phấn đấu hết năm 2022 có 3/3 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao.

Baolangson.vn