Skip to main content

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng*Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại địch COVID-19 *

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Xây dựng nông thôn mới: Khơi nội lực ở các xã tự phấn đấu đạt chuẩn

Từ đầu năm 2022 đến nay, bên cạnh các xã được chọn chỉ đạo điểm xây dựng nông thôn mới (NTM), nhiều xã khác trên địa bàn tỉnh cũng nỗ lực, quyết tâm trong xây dựng NTM. Trong đó, có 5 xã vượt trội hơn cả đã và đang phấn đấu đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Năm 2022,  tỉnh lựa chọn chỉ đạo điểm 10 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, 5 xã NTM nâng cao và 1 xã NTM kiểu mẫu. Ngoài các xã điểm của tỉnh, các huyện cũng chỉ đạo các xã khác từng bước triển khai thực hiện các tiêu chí, trong đó tự phấn đấu đưa 5 xã gồm: xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn  đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu; xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập đạt chuẩn xã NTM nâng cao; xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng và 2 xã Chiêu Vũ, Tân Hương, huyện Bắc Sơn đạt chuẩn xã NTM.

Người dân và đoàn viên thanh niên chung sức bê tông hóa đường giao thông thôn Chùa Lầy, xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng

So với các xã điểm của tỉnh, 5 xã tự phấn đấu đạt các mục tiêu xây dựng NTM năm 2022 được đầu tư ít nguồn lực hơn. Chính vì vậy, để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM đề ra, việc khơi dậy nội lực của người dân đóng vai trò rất quan trọng.

Ông Dương Tiến Anh, Chủ tịch UBND xã Chiêu Vũ cho biết: Để huy động được sức dân, UBND xã đã phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động. Từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn xã đã tổ chức tuyên truyền lồng ghép được 12 cuộc với 682 lượt người tham gia với các nội dung liên quan đến xây dựng NTM; tuyên truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh, các cuộc sinh hoạt…

Thông qua tuyên truyền, vận động, người dân từng bước hiểu rõ ý nghĩa chương trình và tích cực chung sức thực hiện. Ông Dương Văn Đức, thôn Bình Thượng, xã Chiêu Vũ cho biết: Tháng 11/2022, sau khi được cán bộ xã tuyên truyền, vận động về mục đích, ý nghĩa của việc mở rộng sân thể thao xã, gia đình tôi đã không ngần ngại hiến 2.200 m2 đất để Nhà nước thực hiện công trình. Cùng với gia đình ông Đức, từ đầu năm 2022 đến nay, người dân xã Chiêu Vũ đã hiến khoảng 4.000 m2 đất; đóng góp gần 400 triệu đồng và hơn 1.000 công lao động để xây dựng các công trình hạ tầng NTM. Đến nay, xã Chiêu Vũ đạt 16/19 tiêu chí (dự kiến đạt 19/19 tiêu chí trong quý I/2023) và dự kiến sẽ trình thẩm định, công nhận đạt chuẩn NTM năm 2022 trong Quý I/2023.

Tương tự như tại xã Chiêu Vũ, người dân trên địa bàn xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập cũng tích cực đóng góp công sức, tiền của để thực hiện các tiêu chí xã NTM nâng cao. Ông Hoàng Anh Dũng, Chủ tịch UBND xã Bắc Lãng cho biết: Từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn xã đã tổ chức tuyên truyền lồng ghép về xây dựng NTM được 19 cuộc với 883 lượt người tham dự. Cùng với đó, UBND xã phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền lồng ghép thông qua chương trình cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang ngày thứ 7 đi cơ sở xây dựng NTM… Qua đó, người dân trên địa bàn đã đóng góp 320 công lao động, hơn 200 triệu đồng để cùng chung sức thực hiện các tiêu chí. Đến nay, xã đã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí xã NTM nâng cao.

Cùng với 2 xã kể trên, từ đầu năm 2022 đến nay, người dân ở 5 xã tự phấn đấu đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh đã đóng góp 3.800 công lao động; hiến gần 5.400 m2 đất; đóng góp hơn 5 tỷ đồng để chung sức thực hiện các tiêu chí như giao thông, thủy lợi, môi trường, cơ sở vật chất văn hóa…

Nhờ đó, đến nay, xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn đã cơ bản đạt 4/4 tiêu chí xã NTM nâng cao; xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng cơ bản đạt 19/19 tiêu chí xã NTM; xã Tân Hương, huyện Bắc Sơn đạt 16/19 tiêu chí (dự kiến đạt 19/19 tiêu chí trong quý I/2023). Qua đó, dự kiến 5 xã tự phấn đấu sẽ được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2022 trong năm 2022 và quý I/2023.

Ông Hoàng Đăng Dũng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh cho biết: Mặc dù không phải là các xã được tỉnh chọn chỉ đạo điểm, song 5 xã tự phấn đấu đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2022 đã không ngừng nỗ lực, quyết tâm thực hiện các tiêu chí. Cùng với nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, cả 5 xã đã có những sự bứt phá mạnh mẽ để phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2022 đề ra. Từ đó, không chỉ góp phần vào kết quả xây dựng NTM chung của tỉnh mà còn trở thành những tấm gương tiêu biểu để các xã khác trên địa bàn tỉnh học tập trong thời gian tới.

Nguồn:  Baolangson.vn