Skip to main content

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng*Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại địch COVID-19 *

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Lạng Sơn ban hành kế hoạch Kiểm tra một số cơ sở kinh doanh giết mổ gia súc, gia cầm năm 2023

          Nhằm tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về kinh doanh giết mổ gia súc, gia cầm. Đồng thời tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh giết mổ gia súc, gia cầm chấp hành đúng các quy định của pháp luật, góp phần ngăn chặn việc sử dụng các chất cấm trong chăn nuôi và nâng cao nhận thức người dân trong lĩnh vực đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và công tác phòng bệnh gia súc, gia cầm.

           Ngày 03/4/2023 Chi cục Chăn nuôi và thú y, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch số 114/KH-CNTY-ĐKT kiểm tra một số cơ sở kinh doanh giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh năm 2023.

          Theo đó, trong tháng 4 năm 2023 sẽ tiến hành kiểm tra 30 cơ sở kinh doanh giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Nội dung kiểm tra về việc chấp hành các quy định về thủ tục hành chính của các cơ sở kinh doanh (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy khám sức khỏe định kỳ cho người tham gia giết mổ, sơ chế, chế biến động vật; Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật theo quy định; sổ sách ghi chép, lưu giữ thông tin để truy xuất nguồn gốc động vật, sản phẩm động vật). Kiểm tra về điều kiện vệ sinh thú y; Việc sử dụng các chất cấm trong nuôi nhốt chờ giết mổ, trong giết mổ động vật; Trang thiết bị, dụng cụ, nước sử dụng phục vụ cho quá trình nuôi nhốt chờ giết mổ, trong giết mổ, sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật; Việc thu gom, xử lý nước thải, chất thải của các cơ sở kinh doanh, giết mổ gia súc, gia cầm....

         

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây