Skip to main content

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng*Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại địch COVID-19 *

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Trung tâm Khuyến nông: Tập huấn “Biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học phòng chống bệnh cho gia cầm, thủy cầm”

 

Toàn cảnh lớp tập huấn

          Ngày 25/4/2023, tại TP. Lạng Sơn, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn “Biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học phòng chống bệnh cho gia cầm, thủy cầm” cho 40 học viên là khuyến nông viên, thú y viên cơ sở và các cơ sở gia trại chăn nuôi gia cầm, thủy cầm thuộc 2 huyện Cao Lộc và Lộc Bình.

Trong thời gian tập huấn, học viên đã tiếp nhận một số kiến thức cơ bản như: Các yếu tố cơ bản của chăn nuôi an toàn sinh học; Quy trình chăn nuôi an toàn sinh học; Hướng dẫn chăn nuôi gia cầm, thủy cầm an toàn sinh học trong nông hộ; Lịch phòng bệnh bằng vắc-xin cho gia cầm, thủy cầm; Quy trình làm điện lót sinh học.

Hướng dẫn kỹ thuật tạo đệm lót sinh học trong chăn nuôi gia cầm, thủy cầm

Bên cạnh phần lý thuyết, các học viên còn được tham quan, chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật tạo đệm lót sinh học và trực quan các biện pháp kỹ thuật quản lý dịch bệnh trong chăn nuôi gia cầm, thủy cầm tại cơ sở chăn nuôi vịt thương phẩm ở xã Tân Liên, huyện Cao Lộc.

Thông qua lớp tập huấn, học viên là những hạt nhân nòng cốt trong công tác tuyên truyền, chuyển giao kiến thức chăn nuôi an toàn sinh học đến với đông đảo nông dân, nhằm quản lý và phòng ngừa dịch bệnh trong chăn nuôi gia cầm, thủy cầm./.

Nguyễn Duy Hà (TTKN)