Skip to main content

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng*Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại địch COVID-19 *

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Trung tâm Khuyến nông: Tập huấn quản lý môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản

 

Toàn cảnh lớp tập huấn.jpg

Toàn cảnh lớp tập huấn

         Ngày 26/4/2023, tại TP. Lạng Sơn, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức lớp tập huấn "Quản lý môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản" cho 40 học viên là khuyến nông viên, cộng tác viên khuyến nông của 5 huyện: Chi Lăng, Hữu Lũng, Lộc Bình, Bình Gia và Văn Lãng.

          Tại lớp tập huấn, các học viên đã được truyền đạt, chia sẻ những kiến thức cơ bản trong quá trình quản lý môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản, như: Mối quan hệ giữa các yếu tố với môi trường nước; Các yếu tố môi trường cơ bản ảnh hưởng đến cá nuôi; Cách nhận biết về màu, mùi và vị nước trong ao nuôi thủy sản.

          Cùng với nội dung lý thuyết căn bản, lớp tập huấn còn tổ chức cho học viên đi tham quan học tập kinh nghiệm mô hình tổ chức sản xuất cá Tầm trong môi trường nước lạnh tại thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan. Tại hiện trường, học viên tìm hiểu phương thức nuôi cá nước lạnh; các biện pháp quản lý nguồn nước trong quá trình thả nuôi; thực hành các phương pháp đánh giá môi trường nước và biện pháp cải tạo môi trường nước trong nuôi trồng thuỷ sản.

Hướng dân học viên phương pháp đánh giá môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản.jpg

        Hướng dân học viên phương pháp đánh giá môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản

Hoạt động trên thực hiện từ ngân sách sự nghiệp của tỉnh. Qua tập huấn, học viên là những hạt nhân nòng cốt trong việc chuyển giao kỹ thuật trong nuôi trồng thủy sản tại địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế nuôi trồng thủy sản, phát huy tiềm năng mặt nước, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp./.

Nguyễn Duy Hà (TTKN)