Skip to main content

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng*Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại địch COVID-19 *

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tập huấn nâng cao năng lực quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng

Triển khai kế hoạch tập huấn, tuyên truyền Nâng cao năng lực quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và hướng dẫn thực hiện, đánh giá tiêu chí Thuỷ lợi trong Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Trong tháng 03/2023, Chi cục Thuỷ lợi tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức 02 lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và hướng dẫn thực hiện, đánh giá tiêu chí Thuỷ lợi trong Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023 cho 105 học viên là cán bộ, công chức, trưởng thôn và các thành viên Tổ chức thuỷ lợi cơ sở tại các xã thị trấn trên địa bàn huyện Cao Lộc và huyện Chi Lăng.

Tại buổi tập huấn các học viên được các báo cáo viên của Chi cục Thuỷ lợi tỉnh Lạng Sơn trao đổi, phổ biến các kiến thức cơ bản nội dung của các Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và hướng dẫn thực hiện, đánh giá tiêu chí Thuỷ lợi; hướng dẫn thành lập, kiện toàn và phát triển tổ chức thủy lợi cơ sở quản lý, khai thác và bảo vệ các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn thực hiện, đánh giá tiêu chí Thuỷ lợi trong Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025…

  Thông qua chương trình tập huấn giúp cho các cán bộ, thành viên của tổ hợp tác dùng nước các xã, thị trấn trên địa bàn 02 huyện Cao Lộc và Chi Lăng nắm được kiến thức, kỹ năng trong quản lý và khai thác công trình thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng tại địa phương. Từ đó nâng cao năng lực, trách nhiệm của công chức, viên chức làm công tác thuỷ lợi, xây dựng cộng đồng an toàn và sẵn sàng ứng phó có hiệu quả với các tình huống thiên tai có thể sảy ra./.

Hoàng Thị Hậu- Chi cục Thủy lợi