Skip to main content

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng*Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại địch COVID-19 *

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Sơ kết 03 năm thực hiện đề án phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh lạng sơn giai đoạn 2020-2030

Ngày 02/11/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2030. Chủ trì điều hành hội nghị có đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chủ trì có đồng chí Lý Việt Hưng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT. Dự Hội nghị có Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; Đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành; UBND, Phòng Nông nghiệp các huyện, thành phố; Chi cục Kiểm lâm và một số công ty, doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.