Skip to main content

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng*Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại địch COVID-19 *

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Sơ kết đánh giá công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2023

Ngày 14/9/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2023 Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chủ trì hội nghị Đ/c Lý Việt Hưng, Giám đốc Sở, tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở; Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; Lãnh đạo Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh; đại diện lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, Phòng Kinh tế thành phố; Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thành phố; đại diện Lãnh đạo các doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi, Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp, Công ty Cổ phần Giống cây trồng Lạng Sơn.

Quang cảnh hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm 2023, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng với sự phối hợp tích cực của các ngành, các địa phương, sự nỗ lực phấn đấu của toàn Ngành và bà con nông dân nên sản xuất nông lâm nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực, tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp duy trì đạt mức cao 4,01% (mục tiêu năm 3-3,5%), tổng diện tích gieo trồng ước đạt 93.853,8 ha bằng 100,36% so với cùng kỳ, bằng 98,76% so với kế hoạch: trong đó vụ Đông - Xuân diện tích gieo trồng đạt 48.406,9 ha, đạt 98,8% so với kế hoạch, tương đương so với cùng kỳ; tổng sản lượng lương thực 153,233 nghìn tấn, đạt 101,99% kế hoạch, bằng 101,6 % so với cùng kỳ; vụ Mùa diện tích gieo trồng ước đạt 45.447ha, đạt 99% kế hoạch. các cây trồng tập trung theo hướng tăng diện tích cây lương thực và một số cây trồng có giá trị kinh tế cao

Chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển ổn định, người dân đẩy mạnh tái đàn phục vụ nhu cầu thị trường: Ước tính đàn trâu có 63.875 con, tăng 0,7% so với cùng kỳ; Tổng đàn bò hiện có ước 29.341 con, tăng 3,95% so với cùng kỳ; Đàn lợn: 174.821 con, tăng 4,2% so với cùng kỳ; Đàn gia cầm: ước 4.812 nghìn con, tăng 4,97% so với cùng kỳ; công tác tiêm phòng được tập trung chỉ đạo, triển khai tiêm được 1.544.584 lượt con, đạt 96,43% so với cùng kỳ, diện tích nuôi thủy sản được duy trì, ước 1.210 ha, đạt 100% kế hoạch năm, sản lượng ước đạt 1.400 tấn.

Công tác giám sát mã vùng trồng được tăng cường, đến nay tổng số mã số vùng trồng là 203 mã với diện tích 1.117,539 ha. Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 -2030 được triển khai hiệu quả, các chỉ tiêu lâm nghiệp đều đạt và vượt đạt kế hoạch: Tổng diện tích trồng rừng mới ước đạt 8.900 ha, đạt 99% so với kế hoạch năm, bằng 111,3% cùng kỳ, trong đó có khoảng 900ha trồng rừng gỗ lớn. Trồng cây phân tán được 5,2 triệu cây, đạt 147,6 % so kế hoạch, bằng 149,1% cùng kỳ; công tác chăm sóc, bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng đạt 100% KH; Khai thác lâm sản ước được 570.650 m3 gỗ các loại, đạt 163%KH, tăng 252,3% so với cùng kỳ; nhựa thông khai thác được 45.311,23 tấn đạt 94,4% KH, tăng 51% so với cùng kỳ...

Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được các cấp, các ngành tích cực vào cuộc, triển khai rộng khắp, ban hành quy định về Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022 - 2025 tỉnh Lạng Sơn. Đến nay, toàn tỉnh có 86 xã đạt chuẩn nông thôn mới; có 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 02 xã nông thôn mới kiểu mẫu; Số tiêu chí bình quân 01 xã đạt 12,92 tiêu chí/xã. Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được tăng cường, tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 97,7%.

Chủ động đảm bảo tốt các điều kiện về nước cho gieo cấy, chăm sóc ở vụ đông - xuân và vụ mùa. Công tác phòng chống lụt bão được thực hiện, tổ chức trực ban theo quy định, UBND các huyện, thành phố chủ động thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ”. Các nhiệm vụ, công tác khác được thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu KH đề ra.