Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT ỦNG HỘ QUỸ PHÒNG, CHỐNG COVID-19

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT ỦNG HỘ QUỸ PHÒNG, CHỐNG COVID-19

            Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19. Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc và để có thêm nguồn lực hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19.

               Ngày 31/5/2021 tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, Đại diện Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT  thay mặt cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động toàn ngành đã trao tặng quỹ hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19.