Skip to main content

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng*Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại địch COVID-19 *

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tập huấn nâng cao năng lực cán bộ khuyến nông, tổ khuyến nông cộng đồng

Trong hai ngày 30 – 31/10/2023, tại thị trấn Lộc Bình, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã hoàn thành chương trình tập huấn nâng cao năng lực cán bộ khuyến nông, tổ khuyến nông cộng đồng.

Tham dự lớp tập huấn có 30 cán bộ khuyến nông, cộng tác viên khuyến nông, thành viên tổ khuyến nông cộng đồng của 5 huyện, thành phố, gồm: Đình Lập, Lộc Bình, Văn Lãng, Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn.

  Toàn cảnh lớp tập huấn.

          Trong thời gian tập huấn, học viên khuyến nông đã được truyền đạt một số kiến thức cơ bản như: Thực trạng sản xuất nông nghiệp trong tỉnh và những yêu cầu của công tác khuyến nông trong tình hình mới; Vai trò, nhiệm vụ của Tổ khuyến nông cộng đồng; Khái niệm về tư vấn, dịch vụ khuyến nông; Nội dung hoạt động tư vấn, dịch vụ khuyến nông; Những yêu cầu cần có của tư vấn viên khuyến nông; Các phương thức thực hiện, quy trình và kỹ năng hỗ trợ trong tư vấn, dịch vụ khuyến nông; Một số kỹ năng tư vấn phát triển thị trường nông sản. Cùng với những kiến thức bổ trợ góp phần nâng cao năng lực nghiệp vụ, học viên khuyến nông còn được chia sẻ những kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn, như: Kỹ năng khai thác, phổ biến thông tin trong cộng đồng; Kỹ năng thuyết trình trước quần chúng.v.v...

          Bên cạnh hình thức thuyết trình, thảo luận, lớp tập huấn còn tổ chức cho học viên tham quan, học tập kinh nghiệm tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của loại hình kinh tế tập thể. Qua tham quan thực tế, các học viên đã tiếp thu kinh nghiệm về tổ chức hoạt động tập thể; quản lý và điều hành hợp tác xã; quản lý và phát triển vùng nguyên liệu nông sản; xây dựng các dòng sản phẩm đặc thù; kinh nghiệm xúc tiến thương mại, tiếp cận và mở rộng thị trường.v.v...