Skip to main content

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tập huấn tư vấn kỹ thuật chăn nuôi vịt Bầu Kỳ Lừa theo VietGAHP

Thực hiện chương trình đào tạo huấn luyện khuyến nông Trung ương do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia hỗ trợ, vừa qua tại HTX nông nghiệp Bắc Lãng, xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn tư vấn kỹ thuật chăn nuôi vịt Bầu Kỳ Lừa theo VietGAHP. Tham dự lớp tập huấn có 45 cán bộ khuyến nông, cán bộ kỹ thuật nông nghiệp, khuyến nông viên và cộng tác viên khuyến nông của 5 huyện: Đình Lập, Văn Quan, Văn Lãng, Cao Lộc và Chi Lăng.

       Hướng dẫn kỹ thuật xử lý nền chuồng trại và tạo đệm lót sinh học trong quá trình chăn nuôi vịt Bầu theo VietGAHP./.

       Với tính chất là lớp học hiện trường, gắn nội dung lý thuyết với thực hành, tại lớp tập huấn, giảng viên và các học viên khuyến nông đã cùng nhau chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong quá trình chăn nuôi vịt, như: Nhận biết các giống vịt Bầu; Cách chọn con giống; Xây dựng chuồng trại và cách úm vịt Bầu; Xử lý nền chuồng trại trong quá trình nuôi vịt Bầu; Cách tạo nền đệm lót sinh học xử lý chất thải trong quá trình chăn nuôi; Chế độ dinh dưỡng chăn nuôi trong các giai đoạn sinh trưởng; Chăm sóc quản lý dịch bệnh trong quá trình chăn nuôi đến khi xuất bán vịt Bầu. Cùng với phần lý thuyết, học viên còn được hướng dẫn thực hành tại chỗ kỹ thuật mổ khám phân tích mẫu bệnh phẩm trên đàn vịt Bầu.