Skip to main content

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng*Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại địch COVID-19 *

Nông thôn mới

ntn

Thanh niên Lạng Sơn xung kích xây dựng nông thôn mới

Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, thời gian qua, Đoàn thanh niên các cấp đã chủ động, sáng tạo đồng hành cùng các xã xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Qua đó, góp phần thiết thực tạo ra diện mạo sáng, xanh, sạch, đẹp tại các vùng nông thôn.

ntm

Xây dựng nông thôn mới ở xã vùng khó: Quyết đạt mục tiêu

Năm 2022, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), trong đó có 4 xã đặc biệt khó khăn. Ngay từ những tháng đầu năm, cùng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp, ngành, các xã đặc biệt khó khăn đã chủ động triển khai thực hiện các tiêu chí.

ntm

Thêm 4 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao

Ngày 16/3, Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh tổ chức họp thẩm định, xét công nhận 2 xã đạt chuẩn NTM và 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021 (đợt 2).

Tại buổi họp, lãnh đạo Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh đã báo cáo tóm tắt kết quả thẩm định đối với các xã đề nghị xét công nhận đạt chuẩn NTM gồm: xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn; xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định và 2 xã xét công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao gồm: xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng; xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn.

ntm

Đồn Biên phòng Pò Mã đồng hành xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, cùng với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, Đồn Biên phòng Pò Mã, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên về phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)”.  Tiêu biểu, Đồn BPPM đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng NTM” năm 2021.

ntm

Xây dựng nông thôn mới: Chủ động ở Bắc Sơn

Năm 2022, mục tiêu trong xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Bắc Sơn khá cao. Chính vì vậy, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm, huyện đã chủ động triển khai các giải pháp đồng bộ, khẩn trương.

ntm

Xây dựng nông thôn mới: Chủ động ở Hữu Lũng

Năm 2022, một trong những mục tiêu quan trọng nhất trong xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Hữu Lũng là phấn đấu có thêm 2 xã đạt chuẩn NTM. Để đạt được mục tiêu này, huyện đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ.

Vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và khó khăn về nguồn vốn, hết năm 2021, huyện Hữu Lũng có thêm xã Yên Thịnh được công nhận đạt chuẩn NTM; bình quân mỗi xã trên địa bàn huyện đạt 14,17 tiêu chí, tăng 1,07 tiêu chí/xã so với năm 2020.

ntm

Thêm 8 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Chiều nay (30/12), Hội đồng Thẩm định xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh tổ chức họp thẩm định, xét công nhận các xã đạt chuẩn NTM và xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021.

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả thẩm định đối với các xã đề nghị xét công nhận đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao năm 2021.

ntm

Xây dựng nông thôn mới ở xã biên giới: Vượt khó thực hiện mục tiêu

Năm 2021, việc triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM) ở các xã biên giới trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành và sự chung sức của Nhân dân, việc triển khai xây dựng NTM ở các xã biên giới trên địa bàn đã đạt được những kết quả tích cực.

Sau nhiều năm nỗ lực, cố gắng, đến hết năm 2020, trên địa bàn tỉnh có 7/20 xã biên giới được công nhận đạt chuẩn NTM, bình quân mỗi xã biên giới đạt 13,2 tiêu chí.

ntm

Xây dựng hạ tầng xã điểm nông thôn mới: Đẩy nhanh tiến độ gắn với phòng, chống dịch bệnh

Thời gian của năm 2021 còn rất ít, chính vì vậy thời điểm này, các huyện đang tập trung đôn đốc, chỉ đạo đơn vị thi công triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết liệt để vừa đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở các xã điểm nông thôn mới (NTM).

ntm

Hữu Khánh: Nỗ lực xây dựng nông thôn mới nâng cao

Không dừng lại ở việc đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), thời gian qua, cấp ủy, chính quyền và người dân xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình đã nỗ lực, chung sức, đồng lòng, từng bước hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao.

ntm

Gỡ khó trong xây dựng nông thôn mới ở Tràng Định

Từ đầu năm 2021 đến nay, việc triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Tràng Định gặp không ít khó khăn, lúng túng dẫn tới khó hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM năm 2021 đề ra. Trước thực tế đó, huyện đang “gồng mình” để triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

   Tiến độ ì ạch

ntm

Nước rút thực hiện tiêu chí môi trường

Từ đầu năm 2021 đến nay, mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định, song việc triển khai thực hiện tiêu chí môi trường ở các xã điểm phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2021trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp những khó khăn nhất định. Thời điểm này, các xã đang nước rút thực hiện tiêu chí này.

Subscribe to Nông thôn mới