Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản

2

Phát triển chuỗi sản xuất, tiêu thụ nông sản: Sự vào cuộc của doanh nghiệp, hợp tác xã

Hiện tại, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp của tỉnh đã có những bước tiến đáng kể. Trong đó, việc liên kết chuỗi giá trị đã được thực hiện với sự tham gia của các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần nâng cao giá trị của các sản phẩm nông nghiệp.

223

Lộc Bình: Đảm bảo chất lượng vật tư nông nghiệp

Hiện nay, huyện Lộc Bình đang vào vụ gieo cấy các cây trồng vụ mùa. Cùng với việc chuẩn bị các điều kiện về thủy lợi, huyện chú trọng quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp (VTNN). Qua đó, không để xảy ra tình trạng kinh doanh VTNN giả, nhái… ảnh hưởng năng suất, sản lượng cây trồng.

Subscribe to Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản