Skip to main content

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng*Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại địch COVID-19 *

Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản

1

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản: Tập trung đảm bảo an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp

Nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) trong lĩnh vực nông nghiệp, thời gian qua, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản (QLCLNLS&TS) đã tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, từ kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất kinh doanh, đến hướng dẫn, hỗ trợ hình thành các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Qua đó, góp phần quan trọng trong đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

2

Phát triển chuỗi sản xuất, tiêu thụ nông sản: Sự vào cuộc của doanh nghiệp, hợp tác xã

Hiện tại, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp của tỉnh đã có những bước tiến đáng kể. Trong đó, việc liên kết chuỗi giá trị đã được thực hiện với sự tham gia của các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần nâng cao giá trị của các sản phẩm nông nghiệp.

223

Lộc Bình: Đảm bảo chất lượng vật tư nông nghiệp

Hiện nay, huyện Lộc Bình đang vào vụ gieo cấy các cây trồng vụ mùa. Cùng với việc chuẩn bị các điều kiện về thủy lợi, huyện chú trọng quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp (VTNN). Qua đó, không để xảy ra tình trạng kinh doanh VTNN giả, nhái… ảnh hưởng năng suất, sản lượng cây trồng.

Subscribe to Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản