Skip to main content

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng*Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại địch COVID-19 *

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tin bài: Tập huấn, hướng dẫn sử dụng tính năng liên thông hồ sơ giải quyết TTHC

Ngày 18/5, Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và Viễn thông Lạng Sơn tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng tính năng liên thông hồ sơ giải quyết TTHC từ hệ thống VNPT-iGate sang hệ thống VNPT-iOffice cho lãnh đạo, công chức, viên chức các phòng, các chi cục trực thuộc sở.

Quang cảnh buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn, các thành phần tham dự được giới thiệu, hướng dẫn tiếp nhận, gửi liên thông hồ sơ TTHC từ hệ thống VNPT-iGate sang hệ thống VNPT-iOffice để luân chuyển, giải quyết TTHC từ hệ thống VNPT-iOffice và trả kết quả trả cho người dân, doanh nghiệp. Hướng dẫn Văn thư, công chức, viên chức thực hành quy trình tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC từ hệ thống VNPT-iGate để luân chuyển, xử lý trên hệ thống VNPT-iOffice.

Buổi tập huấn có ý nghĩa cấp thiết nhằm hướng dẫn, tập huấn các kĩ năng cần thiết để thực hiện quy trình luân chuyển, giải quyết xử lý hồ sơ giải quyết TTHC từ Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh sang hệ thống Quản lý văn bản, góp phần thực hiện đồng bộ các biện pháp khắc phục giải quyết hồ sơ TTHC chậm hạn. Các thành phần tham dự đã tích cực tiếp thu, nghiêm túc thực hành các nội dung do Cán bộ Viễn thông Lạng Sơn truyền đạt; đồng thời thẳng thắn trao đổi để nắm chắc các nội dung quy trình để sử dụng, phục vụ giải quyết các thủ tục cho người dân, doanh nghiệp.

Thực hiện: Vy Quỳnh - VPS