Skip to main content

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng*Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại địch COVID-19 *

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Triển khai mô hình nuôi cá nheo Mỹ trong lồng bè trên sông và hồ chứa gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm tại Văn Quan

Sáng ngày 17/4/2023, tại huyện thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã tiến hành bàn giao 8.000 con cá giống cùng lượng thức ăn chăn nuôi hỗ trợ đợt đầu gồm 2.000 kg cám hỗn hợp đậm đặc TOP FEEDS-63 chuyên dùng cho chăn nuôi thủy sản cho 7 hộ nông dân tham gia thực hiện Dự án mở rộng “Mô hình nuôi cá nheo Mỹ trong lồng bè trên sông và hồ chứa, gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm”.

Các hộ nông dân tham gia Dự án tiếp nhận cá giống

Các hộ nông dân tham gia Dự án tiếp nhận cá giống