Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 04/2/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” năm 2021; Kế hoạch số 29/KH-SNN ngày 19/02/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  Sáng 16/4, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Hội nghị  “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” năm 2021.

Quang cảnh hội nghị tập huấn.

 

Dự hội nghị có  Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT; Báo cáo viên Thanh Tra tỉnh và hơn 80 đại biểu là  Lãnh đạo các phòng trực thuộc Sở; Lãnh đạo và Kế toán các đơn vị trực thuộc Sở;  Lãnh đạo và Kế toán, Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố.