Nhảy đến nội dung

Cơ cấu tổ chức

Submitted by Ban biên tập Sở Nông nghiệp on 18 May 2018
 
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH LẠNG SƠN
         
  Địa chỉ: 118, đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn
  Điện thoại: 02053.870.353    
  FAX: 02053.874.140      
  Email: vpsonongnghiepls@gmail.com    
         
BAN GIÁM ĐỐC
         
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Di động
1 Lý Việt Hưng Giám đốc 3.872.124 0912.327.424
2 Nguyễn Phúc Đạt Phó Giám đốc 3.889.969 0913.555.891
3 Đinh Thị Thu Phó Giám đốc 3.879.666 0984.858.955
4 Vũ Văn Thịnh Phó Giám đốc 3.872.123 0988.984.234
         
  CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:    
         
VĂN PHÒNG
         
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Di động
1 Nguyễn Quang Hòa  Chánh văn phòng  3.876.951 0983.008.612
2 Phạm Thị Ninh Phó Chánh văn phòng 3.870.353 0949.014.842
3 Bế Thanh Hòa Phó Chánh văn phòng 3.892.688 0942.545.008
4 Mai Ngọc Ánh Văn thư 3.789.599 0356.061.157
         
PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
         
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Di động
1 Nguyễn Mạnh Hùng Trưởng phòng 3.876.949 0912.237.564
2 Nguyễn Văn Bình Phó Trưởng phòng nt 0982.261.556
         
PHÒNG KẾ HOẠCH- TÀI CHÍNH
         
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Di động
1 Đào Trọng Dũng Trưởng phòng 3.871.010 0913.596.393
2 Nông Thị Dịp Phó Trưởng phòng 3.874.391 0915.615.898
3 Hoàng Thị Thu Thủy Phó Trưởng phòng 3.874.391 0986.779.072
         
THANH TRA SỞ
         
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Di động
1 Vy Quang Kỷ Chánh thanh tra 3.876.952 0982.909.934
         
         
PHÒNG THỦY SẢN- KỸ THUẬT TỔNG HỢP
         
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Di động
1 Phạm Thị Nga Trưởng phòng 3.876.953 0398.384.958
         
PHÒNG QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
         
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Di động
1 Đào Văn Ánh Trưởng phòng 3.876.950 0915.035.822
         
         
  CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:    
         
CHI CỤC KIỂM LÂM
         
  Địa chỉ: Số 18, đường Trần Hưng đạo, phường Chi Lăng, TP.Lạng Sơn
  Số máy trực trong giờ:  02053.812.255    
  Email: hcthcckl@gmail.com    
         
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Di động
1 Nguyễn Hữu Hưng Chi cục trưởng   0914.724.568
2 Nguyễn Thị Kim Loan  Phó Chi cục trưởng 3.887.887 0912.239.356
  Phòng Hành chính-Tổng hợp      
3 Trần Thu Hiền Phó trưởng phòng (Ptr) 3.810.904 0982.536.352
4 Chu Minh Hóa Văn thư 3.812.255 0988.870.599
         
         
 CHI CỤC THỦY LỢI TỈNH LẠNG SƠN
         
  Địa chỉ: Số 124, đường Nguyễn Du, phường Đông Kinh, TP lạng Sơn
  Số máy trực trong giờ: 02503.812.289    
  Email: cctllangson@gmail.com    
         
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại  
      Cơ quan Di động
1 Chu Văn Hải Chi cục trưởng 3.812.499 0983 686 255
2 Đào Hữu Nghị Phó chi cục trưởng   0913 058 671
   Phòng Hành chính, tổng hợp và Phòng chống thiên tai)      
3 Nông Văn Thiên Phó trưởng phòng 3.812.700 0915 905 862
4 Nông Thị Hồng Hà Chuyên viên (văn thư) 3.812.289 0963 039 522
         
         
CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
         
  Địa chỉ: 118, đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, TP  Lạng Sơn
  Số máy trực trong giờ: 0205 3891153    
  Email: chatluongls@gmail.com    
         
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Di động
1        
2 Nguyễn Mạnh Hà Phó chi cục trưởng 3.876.588 0982.669.599
3 Nguyễn Công Hà Phó chi cục trưởng 3.772.888 0913862616- 0382931311
  Phòng Hành chính-Tổng hợp      
4 Hà Thị Thu Hiền Chuyên viên (Văn thư) 3.891.153 0914.282.366
         
         
CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN LẠNG SƠN
         
  Địa chỉ: 118, đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn
  Số máy trực trong giờ: 0250 3891 168    
  Email:       
         
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Di động
1 Phạm Tuyến Chi cục trưởng 3.891 186 0982.239.181
2 Đặng Văn Hiến Phó chi cục trưởng 3.799 888 0915.984.729
  Phòng Hành chính-Tổng hợp      
3 Vi Văn Diệu Trưởng phòng 3.891 186 0985.658.818
         
         
         
CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y
         
  Địa chỉ: 55 Yết Kiêu p.Tam Thanh, Tp.Lạng Sơn  
  Máy trực: 02053870226    
  Email: chicucthuylangson@gmail.com    
         
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Di động
1 Nguyễn Nam Hùng Chi cục trưởng   0961 385 888
2 Dương Doãn Doanh Phó Chi cục trưởng   0834.882.668
  Phòng Hành chính-Tổng hợp      
2 Đàm Thị Phương Mai Trưởng phòng 3 870 226 0975 688 989
3 Nguyễn Mai Linh Văn thư 3 870 226 0983 119 770
         
         
CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT
         
  Địa chỉ: Số 59 đường Yết Kiêu, phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn  
  Số máy trực trong giờ: 02053.870542    
  Email: hcthccbvtv@gmail.com.vn    
         
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Di động
1 Hoàng Thị Ái Quyền Chi cục trưởng 3 868 126 0948022426
2 Sầm Ngọc Thanh Phó chi cục trưởng 3 853 666 0912207072
  Phòng Hành chính-Tổng hợp      
3 Bùi Công Anh Phó trưởng phòng 3 870 542 0982827505
         
         
         
TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LẠNG SƠN
         
  Địa chỉ: 98A, NGÔ QUYỀN, ĐÔNG KINH, LẠNG SƠN  
  Máy trực: 02053717726    
  Email: khuyennongls@gmail.com    
         
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Di động
         
2 Vũ Kỳ Nam Phó Giám đốc   0912.681.284
  Phòng Hành chính-Tổng hợp      
3 Nguyễn Mạnh Linh Trưởng phòng 3 717 726 0987.459.275
4 Nguyễn Minh Hướng Văn thư 3 871 066 0972.924.796
         
         
TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN
         
  Địa chỉ: Phố Mai Toàn Xuân -Phường Tam Thanh - Thành phố Lạng Sơn
  Số máy trực trong giờ:  02053717225    
  Email: nshvsmtntls@gmail.com    
         
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Di động
1 Nguyễn Quang Huynh Giám đốc 3 717 224 0983.695.619
  Phòng Hành chính-Tổ chức      
2 Hoàng Thị Chuyên  Phụ Trách phòng
kiêm VT
3 717 225 0385.906.531
         
         
BAN QUẢN LÝ RỪNG ĐẶC DỤNG MẪU SƠN
         
  Địa chỉ: Trạm Thuỷ sản Bản Ngà, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
  Máy trực: 02053.866881    
  Email: banquanlyrungdacdungmauson@gmail.com  
         
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Di động
1 Nguyễn Thuỳ Linh Phó giám đốc   0976 938 866
  Phòng Hành chính-Tổng hợp      
2 Nông Thị Lan Anh Kế toán 5.3866.991 0982 246 808
3 La Thị Ngoan Văn thư   0356 273 960
         
         
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD CÁC CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
         
  Địa chỉ: Tầng 2 Khu Liên Cơ, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn
  Số máy trực trong giờ: 02053812229    
  Email: bqlnnlangson@gmail.com    
         
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Di động
1 Trần Quang Vinh Giám đốc 3 812 610 0912 229 282
2 Trần Văn Lộc Phó Giám đốc 3 812 020 0913 905 585
  Phòng Hành chính-Tổng hợp    3 812 229  
3 Lý Hoàng Yến Văn thư   0972 081 026
         
         
BAN QUẢN LÝ RỪNG ĐẶC DỤNG HỮU LIÊN
         
Địa chỉ: Thôn Tân Lai, xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn   
Số máy trực trong giờ: 0253. 826 789    
Fax:        
         
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Di động
1 Phạm Văn Cấp Phó giám đốc  3.726.288 0984.875.139
  Phòng Hành chính- Tổng hợp      
2 Hoàng Văn Tài Trưởng phòng 3.726.656 0942.871.873
3 Hoàng Thị Sinh Viên chức, hành chính 3.726.266 0399.399.085