Nhảy đến nội dung

Liên hệ, đường dây nóng

Submitted by Ban biên tập Sở Nông nghiệp on 19 January 2018

THÔNG BÁO

Về việc công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh,

kiến nghị của người dân, doanh nghiệp đối với các lĩnh vực thuộc

phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn

 

1. Số điện thoại đường dây nóng, điện thoại tiếp nhận thông tin

- Số điện thoại đường dây nóng của Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn: 0205.3876.952 của Thanh tra Sở.

- Địa chỉ Email: thanhtrasnn05@gmail.com

2. Thời gian tiếp nhận thông tin:

Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, cụ thể:

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút;

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

3. Nội dung phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận

- Hành vi chậm trễ, gây phiền hà, không thực hiện, thực hiện không đúng quy định, hành vi tham nhũng, tiêu cực, vi phạm đạo đức công vụ, văn hóa công sở của công chức, người lao động Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn; công chức của Sở làm việc tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh trong tham mưu, giải quyết thủ tục hành chính.

-  Những quy định của pháp luật, thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và PTNT không phù hợp với văn bản pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, không phù hợp với tình hình thực tiễn.

- Đề xuất những giải pháp, sáng kiến về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT.

4. Yêu cầu đối với phản ánh, kiến nghị

- Phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp được thể hiện dưới dạng văn bản, chữ tiếng Việt (có dấu) hoặc gọi điện thoại trực tiếp.

- Nội dung phản ánh, kiến nghị phải rõ ràng, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Người dân, doanh nghiệp có phản ánh, kiến nghị phải cung cấp đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ.

Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 

Họ và tên: Lý Việt Hưng

Chức vụ: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Điện thoại cơ quan: 02053 872 124;  di động 0912.327.424

Địa chỉ e-mail:  sonnptnt@langson.gov.vn

 

THÔNG BÁO

TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH


Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo các nội dung sau đây:

- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: Từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sách nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính...

- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính.

- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống Nhân dân.

Phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận theo một trong các cách thức sau:

- Gửi qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/p/phananhkiennghi/pakn-gui-pakn.html

- Gửi đến cơ quan:    Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ liên hệ: Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; số fax: 02053.812.336.

- Số điện thoại chuyên dùng: 02053.812.126.

- Địa chỉ thư điện tử: kstthc@langson.gov.vn.

 

 

Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị;

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.