Nhảy đến nội dung

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng*Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại địch COVID-19 *

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Xây dựng nông thôn mới ở Bắc Sơn: Dồn lực cuối năm

Thời gian còn lại của năm 2022 không nhiều, chính vì vậy, thời điểm này, huyện Bắc Sơn đang dồn lực để khẩn trương hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2022 đề ra.

Năm 2022, huyện Bắc Sơn là một trong những huyện đặt ra các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM cao nhất trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, huyện phấn đấu đưa thêm xã Vũ Lăng đạt chuẩn NTM; xã Bắc Quỳnh đạt chuẩn xã NTM nâng cao (2 xã điểm của tỉnh) và phấn đấu đưa thêm xã Chiêu Vũ, Tân Hương đạt chuẩn NTM – xã Chiến Thắng đạt chuẩn NTM kiểu mẫu…

Thi công công trình nhà văn hóa xã Vũ Lăng

Mục tiêu cao, song việc triển khai xây dựng NTM năm 2022 trên địa bàn tỉnh nói chung, trong đó có huyện Bắc Sơn gặp không ít khó khăn, thách thức như nguồn lực đầu tư ít, phân bổ chậm; ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh; bộ tiêu chí xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu có nhiều nội dung mới, khó…

Số tiêu chí chưa đạt ở các xã điểm còn nhiều, trong khi thời gian còn lại của năm 2022 rất ít. Chính vì vậy thời điểm này, từ huyện đến xã, thôn đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để dồn lực thực hiện các tiêu chí. Xã Vũ Lăng, xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2022 là một ví dụ.

Sau nhiều nỗ lực, cố gắng, đến nay, xã đã đạt 12/19 tiêu chí. Các tiêu chí chưa đạt gồm: giao thông; trường học; cơ sở vật chất văn hóa; nghèo đa chiều; y tế; môi trường và an toàn thực phẩm; hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

Đối với nhóm tiêu chí liên quan đến xây dựng hạ tầng, năm 2022, xã Vũ Lăng được đầu tư 12 công trình như: giao thông, trường học, trụ sở xã, cơ sở vật chất văn hóa, thủy lợi… Đến nay, tiến độ các công trình đạt từ 30 đến 100% (trong đó 2 công trình đã bàn giao đưa vào sử dụng). Để đẩy nhanh tiến độ các công trình còn lại, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan liên quan yêu cầu nhà thầu triển khai đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ các công trình.

Ông Vũ Đình Năm, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Hưng Sơn, huyện Bắc Sơn (đơn vị thi công công trình Nhà văn hóa xã Vũ Lăng) cho biết: Công trình được khởi công từ tháng 6/2022. Tuy nhiên, do thời tiết mưa nhiều nên đến tháng 8/2022, công trình mới chính thức được triển khai xây dựng và đến nay tiến độ đạt khoảng 50%. Để đẩy nhanh tiến độ công trình, đơn vị đang huy động 15 lao động thực hiện đồng thời các hạng mục, phấn đấu tháng 12/2022 công trình sẽ cơ bản hoàn thành.

Bên cạnh các tiêu chí hạ tầng, hiện UBND xã Vũ Lăng cũng đang thực hiện các tiêu chí liên quan trực tiếp đến xã, người dân, trong đó tập trung chủ yếu thực hiện chỉ tiêu liên quan đến tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế. Ông Đặng Minh Đức, Chủ tịch UBND xã Vũ Lăng cho biết: Hiện nay, xã đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức để nâng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế lên 90% (hiện nay tỷ lệ này trên địa bàn xã mới đạt 87%); nâng tỷ lệ người dân có sổ khám chữa bệnh điện tử lên 50% (hiện tỷ lệ này trên địa bàn xã mới đạt 37%)… Qua đó, năm 2022, xã quyết tâm hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM theo kế hoạch đề ra.

Cùng với xã điểm Vũ Lăng, các xã điểm khác phấn đấu đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2022 trên địa bàn huyện Bắc Sơn cũng đang dồn lực thực hiện các tiêu chí. Để hỗ trợ các xã thực hiện các tiêu chí, năm 2022, UBND huyện đã lồng ghép, phân bổ nguồn lực  đầu tư xây dựng 16 công trình hạ tầng NTM. Hiện nay, các công trình đang được chủ đầu tư, nhà thầu khẩn trương triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, đối với những tiêu chí cần sự chung sức của người dân, hiện UBND các xã điểm tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền, vận động người dân cùng chung tay thực hiện. Đến nay, xã Tân Hương đạt 13/19 tiêu chí, xã Chiêu Vũ đạt 11/19 tiêu chí NTM; xã Bắc Quỳnh đạt 13/19 tiêu chí NTM nâng cao; xã Chiến Thắng đạt 2/4 tiêu chí NTM kiểu mẫu…

Ông Lộc Quang Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn cho biết: Bên cạnh sự chủ động, nỗ lực của các xã, hiện nay, UBND huyện đang chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp như: tập trung huy động nhân lực, máy móc, triển khai đồng bộ, linh hoạt các biện pháp thi công để đẩy nhanh tiến độ các công trình. Cùng với đó, UBND huyện cùng các phòng, ban liên quan thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ xây dựng NTM ở từng xã, từ đó kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai xây dựng để đưa ra các giải pháp tháo gỡ cụ thể, nhanh chóng; tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân cùng chung sức thực hiện các tiêu chí.

Mặc dù còn những khó khăn nhất định, song với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của UBND huyện, sự nỗ lực, quyết tâm của các xã và sự chung tay, góp sức của người dân, hy vọng rằng năm 2022, huyện Bắc Sơn sẽ vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM đề ra.

Baolangson.vn